Winterlezing over God en mijn godsbeeld

Over dit thema gaat het in de 2e winterlezing op 16 januari a.s. in de CGK ‘De Veste’ te Hattem. Professor Dr. H.G.L. Peels is deze avond de gastspreker.

‘Als de koeien en paarden goden hadden, dan zouden die goden hoorns hebben en staarten’, een mooie uitspraak van een oude Griekse filosoof.

Het lijkt wel of we met z’n allen in ons spreken en denken over God verzinken in een zee van subjectiviteit. Voor de een voelt het goed dat God liefde is, bij Hem mag je zijn wie je bent en daarom meent hij dat we niet zo moeilijk moeten doen. De ander vindt dat er wel heel wat met je moet gebeuren voor je je kind van God mag noemen, want God is zo heilig en wij zulke verloren zondaars. Allebei beroepen ze zich op teksten uit de Bijbel. Moeten we ons hier maar bij neerleggen: een religieuze regenboog zonder eind, ieder zijn eigen godsbeeld? Of is er toch een antwoord mogelijk op de vraag ‘Wie is God’, waarmee we verder komen? Een antwoord dat waarheid bevat en zekerheid biedt?

Op 16 januari a.s. wordt dit tijdens een interactieve bijeenkomst besproken. Plaats: CGK ‘De Veste’ aan de Korte Kerkstraat 8 te Hattem. De winterlezing begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de kerk geopend. Bij de uitgang staat een collectebus om bij te dragen aan de kosten. CGK ‘De Veste’ nodigt belangstellenden van harte uit voor deze lezing.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in