Aannemer dijkversterking IJsseldijk bekend

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een aannemerscombinatie geselecteerd voor de uitwerking en uitvoering van de dijkversterking van de IJsseldijk langs het Apeldoorns Kanaal. De opdracht is gegund aan Martens en Van Oord, Ballast Nedam en Van der Ven. Speciaal voor deze opdracht gaan ze aan de slag onder de naam “Alliantie IJsseldijk Apeldoorns Kanaal”.

IJsseldijk langs Apeldoorns Kanaal
De IJsseldijk langs het Apeldoorns Kanaal, tussen het Kloosterbos in Wapenveld en keersluis Het Bastion in Hattem, voldoet niet aan de nieuwe normen van het Rijk en moet voor de toekomst worden verbeterd. Alliantie IJsseldijk Apeldoorns Kanaal gaat op basis van het vastgestelde voorkeursalternatief starten met de ontwerp-werkzaam-heden. Zij wordt daarbij ondersteund door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV). Samen met de omgeving en het waterschap kijken ze naar de technische uitwerking van de dijk. Na de uitwerking van het voorkeursalternatief in een dijkontwerp worden de benodigde vergunningen aangevraagd. De Alliantie verzorgt ook de uitvoering van het werk. Deze uitvoering is voorzien in 2021 en 2022. De dijkverbetering moet eind 2022 gerealiseerd zijn.

Samen de dijken op orde brengen
De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) maatregelen uit om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst. Waterschap Vallei en Veluwe voert hiervoor een aantal projecten uit, waaronder de verbetering van de IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in