Hattem vreemde eend in de bijt schoolvakanties

Misschien is het je al eens opgevallen: de indeling van de schoolvakanties is niet altijd even logisch. Arnhem ligt ongeveer in het midden van Gelderland, maar valt met de schoolvakanties onder regio Zuid. Tiel ligt zuidelijker dan Arnhem, maar valt weer onder regio Midden. En Hattem is de enige gemeente in het noorden van de provincie die valt onder Noord. Hoe zit dat?

Afwisselend
De zomervakantie per regio wisselt elk jaar. Zo kunnen leerlingen uit een bepaalde regio het ene jaar vroeg in het seizoen op vakantie. Regio’s zijn twee jaar achterelkaar als eerste of als laatste aan de beurt voor de zomervakantie. Regio’s die in het ene jaar de eerste zijn, kunnen niet twee jaar later ineens de laatste zijn en omgekeerd. Anders is de overgang te groot en zou een schooljaar te lang of juist te kort zijn. Door dit systeem zijn schooljaren gemiddeld even lang.

Spreiding
Om de schoolvakanties te spreiden, heeft Nederland sinds de jaren ’80 drie regio’s: Noord, Midden en Zuid. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt sinds die tijd welke gemeente bij welke vakantieregio hoort.
Op die manier wordt voorkomen dat alle leerlingen tegelijk op vakantie gaan. Hierdoor raken recreatieparken en campings minder overbelast en wordt de verkeersdrukte gespreid.

Gelijke aantallen
“De regio’s zijn daarbij zo ingedeeld dat ongeveer een gelijk aantal mensen tegelijk vakantie heeft. Ook wordt daarbij gekeken naar welke middelbare scholen de meeste leerlingen in een gemeente na groep 8 gaan”, laat Annemieke Kooper, woordvoerder ministerie OCW, in een reactie weten.
Wel probeert het ministerie bij de indeling van de regio’s de middelbare scholen zoveel mogelijk tot dezelfde vakantieregio te laten behoren als de basisscholen. “In bijzondere omstandigheden wordt hiervan afgeweken.”

School kan van regio wisselen
Hoewel de indeling op hoofdlijnen vastligt, kunnen scholen toch via hun gemeente aanvragen om tot een andere regio te behoren. “Dit gebeurt bijvoorbeeld wel eens na een gemeentelijke herindeling”, legt Kooper uit. “Binnen een gemeente behoren alle scholen zoveel mogelijk tot dezelfde vakantieregio. Maar zoals gezegd, kunnen scholen hier in bijzondere omstandigheden van afwijken.”

Hoger onderwijs
In het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn er geen verplichte data noch adviesdata voor de schoolvakanties . Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen hun vakantiedata zelf bepalen.

Bron: Mediapartner Omroep Gelderland

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in