Voorlichting Valpreventie bij SWH

Stichting Welzijn Hattem organiseert samen met Fysio Hattem & Meer, een informatieochtend om u te informeren wat u kunt doen om het risico van het vallen te verminderen. Jaarlijks belanden er 90.000 50-plussers op de afdeling spoedeisende hulp als gevolg van een val in en om het huis.

Er is een aantal lichamelijke oorzaken te noemen; duizeligheid, incontinentie, angst om te vallen, achteruitgang van zien en horen, medicatie, een te lage bloeddruk bij het opstaan of bukken en te weinig bewegen.

Er zijn ook oorzaken buiten het lichaam gelegen, namelijk veiligheid in en om het huis: gladde vloeren, te veel meubels, kleedjes,slechte verlichting , schoeisel en verkeerd gebruik van loophulpmiddelen.

Een val veroorzaakt vaak veel leed. Lichamelijk, door kneuzingen of een breuk, maar ook geestelijk. Ouderen die gevallen zijn, zijn vaak bang om opnieuw te vallen. Die angst zorg ervoor dat ze bepaalde situaties of activiteiten mijden. Niet meer naar de kaartclub, de koffie-inloop of de vriendin drie straten verderop. Vaak leidt dat tot eenzaamheid en een slechtere conditie.

Daarom organiseert Stichting Welzijn Hattem samen met Fysio Hattem & Meer, een informatieochtend om u te informeren en adviseren wat u zelf kunt doen om het risico van het vallen te verminderen, en zo hopelijk te voorkomen. U bent welkom op donderdag 19 april in het voormalig IJsbaangebouw, Hof van Blom 91.

Aanvang 10.00 uur tot 12.00 uur. Deze ochtend is geheel gratis. Bel voor meer informatie met Stichting Welzijn Hattem, (038)4432881.