Noord-Veluwse gemeenten kiezen voor nieuwe manier van samenwerken

De gemeenten op de Noord-Veluwe kiezen voor een nieuwe manier van samenwerken. Belangrijkste reden is dat voortaan de inhoud van de samenwerking centraal staat. Dit betekent dat de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten per 1 januari 2020 de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) beƫindigen. De nieuwe manier van de samenwerking krijgt vorm door middel van onderlinge afspraken tussen gemeenten op inhoudelijke beleidsterreinen. Daarbij kunnen ook andere gemeenten meedoen. Zo ontstaat er meer flexibiliteit en maatwerk per gemeente.

De gemeentebesturen op de Noord-Veluwe hebben de SNV-structuur, zoals die per 1 januari 2018 is ontstaan, in de afgelopen maanden geĆ«valueerd. Gezamenlijk is de conclusie getrokken dat de gemeenten het nut van samenwerken op inhoudelijke themaā€™s onverminderd onderschrijven, maar de gekozen samenwerkingsstructuur in meerderheid als belemmerend wordt ervaren. Daarop is besloten om de gemeenschappelijke regeling te beĆ«indigen. Vanaf 1 januari 2020 worden er per onderwerp onderling afspraken gemaakt over het vervolg van de samenwerking met de partijen die dat willen.

De personele consequenties van het stopzetten van SNV zijn beperkt. SNV kent namelijk geen ambtelijke organisatie. De medewerkers die in gemeentelijke samenwerking actief zijn blijven in dienst van de deelnemende gemeenten. Waar er sprake is van frictiekosten, wordt dat eind 2020 concreet inzichtelijk gemaakt. De frictiekosten worden naar inwonertal verdeeld over de zeven gemeenten. Daar staan lagere uitgaven voor bijvoorbeeld de organisatie van samenwerking tegenover.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in