Project huisbezoek 75-jarigen loopt nog enkele maanden door

In het kader van het ouderenproject van Stichting Welzijn Hattem en het Rode Kruis, zijn er in de afgelopen maanden tal van huisbezoeken geweest bij Hattemers die in 2018 75 jaar zijn geworden. Deze bezoekjes werden zeer gewaardeerd en als positief ervaren.

Langer zelfstandig wonen
De 75-jarige kon zijn/haar verhaal kwijt over wonen, veiligheid, gezondheid, mobiliteit, welbevinden en wat nog verder ter tafel kwam. Doordat ouderen langer thuis blijven wonen, zijn zij ook meer afhankelijk van sociale netwerken en/of professionele instanties. Veel ouderen kennen het aanbod van zorg en welzijn onvoldoende, of weten de juiste weg daarnaartoe niet goed te vinden.De gemeente Hattem vindt het belangrijk dat iedere inwoner zich prettig voelt en zolang mogelijk ‘mee kan doen’ aan de samenleving. Daarom gaan beide organisaties door met de Huisbezoeken aan 75-jarigen.

Ook in 2020?
Dankzij een forse financiële bijdrage van het Rode Kruis kan dit bezoekproject, dat aanvankelijk tot 1 september zou lopen, ook de rest van dit jaar worden voortgezet. Of de bezoeken ook in 2020 door kunnen gaan, is afhankelijk van het besluit dat de gemeente Hattem hierover gaat nemen.

Wensen woon- leefsituatie
De 75-jarigen die positief reageren op de uitnodigingsbrief voor een afspraak, worden thuis bezocht door vrijwillige ouderenadviseurs van Stichting Welzijn Hattem en het Rode Kruis. De begeleiding hiervan is in handen van de Coördinator Ouderenwerk van Stichting Welzijn Hattem, Bernadette Verbiesen. Tijdens de bezoeken bekijken de vrijwillige ouderenadviseurs aan de hand van een vragenlijst samen met de bewoners waar behoefte aan is. Deze uitgebreide vragenlijst over gezondheid, wonen, mobiliteit en vervoer, welbevinden, financiën, tijdsbesteding, beweging en contacten kan veel verheldering geven over de woon- en leefsituatie van 75- jarigen. Hierdoor wordt men zich ook meer bewust van de eigen situatie op basis waarvan zelf actie ondernomen kan worden. Daarnaast kunnen er op een laagdrempelige manier vragen worden gesteld en indien nodig, acties worden uitgezet onder begeleiding van Stichting Welzijn Hattem. Voor meer informatie kan je bellen met SWH, telefoon: 038-4432881 of een vraag sturen naar het e-mailadres: info@swhattem.nl

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in