Heel Hattem 30 km?

Vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Hattem 2018 (GVVP). Met dit beleidsdocument is een stap gezet om te komen tot een verkeersveiliger, maar ook levendig en duurzaam Hattem.

Prioriteitenlijst
In het GVVP staan de ambities op het gebied van verkeer en vervoer met daarbij een inventarisatie van knelpunten. Verschillende partijen waren betrokken bij het samenstellen van de knelpunten en het toekennen van prioriteiten. Veel inwoners gaven rechtstreeks input (bijvoorbeeld bij de Keet van Samen Hattem) of tijdens de inloopavond in het Stadhuis of reageerden via de website. Tot slot is de mening van de klankbordgroep en in- en externe deskundigen meegenomen en dit alles heeft geleid tot de definitieve prioriteitenlijst.

Auto is gast
Nu is het uitvoeringsprogramma 2019-2023 geschreven en aangenomen door het collega van B&W. De ambitie is de verkeersveiligheid van Hattem te bevorderen en gewenst verkeersgedrag te stimuleren. Dit kan door wegen aan te passen, duidelijke herkenbare fietsroutes te realiseren en een goede toegankelijkheid voor voetgangers en openbaar vervoer. Duidelijk wordt rekening gehouden met de opkomst van elektrische fietsen bij de ontwikkeling van de fietspaden en verkeersveiligheid. De automobilist is welkom in Hattem, maar is niet de belangrijkste verkeersdeelnemer. Hij moet zich als het ware gast voelen.


30 km zones
Een van de belangrijkste punten uit het plan is dat de snelheid op veel wegen teruggaat naar 30 km/uur. Een aantal wegen wordt in de komende jaren worden opnieuw ingericht, waarbij het meer de uitstraling┬á die van een 30 km weg krijgt en minder die van een hoofdweg. De Dorpsweg (inclusief de kruispunten met de Hessenweg en de Eijerdijk) krijgt hierbij prioriteit. De Dorpsweg heeft het karakter van een woonstraat waar ‘oversteekbaarheid en leefbaarheid belangrijk zijn.’

Onveilige oversteek
Op de afbeelding bij dit artikel is de voorgenomen wegenstructuur en categorisering van wegen uit het GVVP weergegeven. De komende jaren ligt de nadruk op de aanpak van een aantal onveilige oversteeklocaties en kruispunten op deze wegen. De rotonde Apeldoornseweg – Hoopjesweg in combinatie met de aansluiting Stationslaan heeft een hoge prioriteit.

Fietsers
Naast de kruispunten is de positie van de fiets op de hoofdwegen een belangrijk aandachtspunt. Bij voorkeur wordt het fietsverkeer ‘vrijliggend afgewikkeld’, dus via een pad dat alleen geschikt is voor (snor)fietsers. Als hier geen ruimte voor is, dan zijn voldoende brede fietsstroken een alternatief. De mogelijkheden hiervoor voor de Hessenweg, Bijleveldsingel (noord) en Parklaan zijn nog niet onderzocht.

Rozeboomspoor
Het opwaarderen van het fietsnetwerk is van belang om het fietsen te stimuleren en veiliger te laten verlopen. Dit komt de leefbaarheid te goede. De belangrijkste schakel in het netwerk is het Rozeboomspoor tussen de Hessenweg en de Nieuweweg, inclusief de oversteken. Het opwaarderen van de kwaliteit van deze route krijgt voorrang en wordt de komende jaren opgepakt.

Beïnvloeden gedrag
Naast aanpassing van wegen wordt ook ge├»nvesteerd in gedragsbe├»nvloeding. Begroot is dat de kosten hiervoor rond de 5.000 euro per jaar bedragen. Dit geld wordt benut voor educatie, voorlichting en aansluiting bij landelijke en regionale programmaÔÇÖs op het gebied van verkeersveiligheid. Ook kan hierbij gedacht worden aan een plan om duurzame mobiliteit, zoals lopen en fietsen, te stimuleren.

Woud aan verkeersborden?
In januari heeft de gemeente Hattem gehoor gegeven aan de noodkreet van enkele landelijke organisaties op het gebied van verkeersveiligheid om het aantal overbodige verkeersborden terug te brengen. Met de invoering van het plan zoals dat er nu lig zal het aantal verkeersborden in Hattem enorm toenemen. Misschien is het goedkoper en verkeersveilig om ├ę├ęn snelheid voor Hattem te hanteren. Ofwel, bij alle inkomende wegen bij het bebouwde kom bord een 30 km zone bord plaatsen. Dit is duidelijk, overzichtelijk en daardoor wellicht verkeersveiliger.

2 REACTIES

 1. Onzin in heel Hattem 30 km.
  In woonwijken begrijp ik het.
  Meer permanentecontroles op bv bijleveldsingel, deze wordt iedere dag als racebaan (chicane) gebruikt.
  Beboet de overtreder hiervoor dan voelen ze het tenminste, levert ook meer op voor de kas dan de hondenbelasting waar ze het overhebben.

 2. Goede actie
  Men moet veel meer controleren en beboeten. De Hessenweg is een grote racebaan nu er de oversteek met het Roseboomspoor aangepast is. Zelfs op het zebrapad bij de sporthoek ben je je leven niet zeker. Vanaf de dorpsweg tot aan de splitsing met de vierakker kan gewoon enorm hard gereden worden.
  Dus ik zeg:
  Heel Hattem 30

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in