Omwonenden mogelijke locaties flexwoningen slaan handen ineen

De Stentor heeft op 28 november het bericht geplaatst dat een aantal omwonenden van de Apeldoornseweg/Wilgenlaan en rond de locatie op ’t Veen zich hebben verenigd, omdat ze het oneens zijn met het gemeentelijk beleid m.b.t. het plaatsen van flexwoningen. Lees verder…

Eerder schreef de gemeente hierover: “In Hattem zijn veel nieuwe woningen nodig. Om de ergste druk van de woningmarkt te halen, wil de gemeente op korte termijn 55 tot 70 tijdelijke woningen of woonruimtes realiseren. Het gaat om huisvesting voor de doelgroepen: – Jongeren – Mensen die met spoed woonruimte nodig hebben – Mensen met een verblijfsvergunning (statushouders) – Oekraïense vluchtelingen. De woningen zijn niet bedoeld voor asielzoekers.

Wordt vervolgd
Na selectie zijn twee potentiële locaties op dit moment als ‘meest geschikt’ naar voren gekomen:
– Het nu braakliggend en voormalige terrein van Brimos in ’t Veen, ter hoogte van de 3e Industrieweg nummer 8.
– Het zuidelijke deel van het weiland gelegen aan de Apeldoornseweg en Wilgenlaan (ter hoogte van Apeldoornseweg 22 t/m 26 en Wilgenlaan 24 t/m 26).
Naar aanleiding van alle reacties tijdens en na inloopbijeenkomsten in september, heeft het college het besluit over het opstarten van een ruimtelijke procedure voor tijdelijke huisvesting opgeschort naar begin 2024. Op haar website schrijft de gemeente:
Dit betekent niet dat de plannen voor tijdelijke huisvesting van de baan zijn. Het betekent dat de rest van 2023 gebruiken voor het goede gesprek. Het college hecht waarde aan een goede, open verstandhouding met inwoners. Daarbij past reflectie, openheid, zorgvuldigheid en transparantie. Daarom zijn er eind november of begin december informatiebijeenkomsten met omwonenden van beide locaties, als vervolg op de bijeenkomsten in september. (bron Gemeente Hattem)

De Hattemer
In de Hattemer van 29 november staat een uitgebreid verslag en een reactie van de gemeente.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in