Hoeveel recyclebaar afval zamelt Hattem in?

In 2018 zamelden de Hattemers gemiddeld 503,4 kilo huishoudelijk afval per inwoner in (Bron: CBS). Het totaal gemiddelde van de Nederlandse gemeenten was in dat jaar 494 kilogram huishoudelijk afval per inwoner.

Verschillen tussen gemeenten
Huishoudens hebben de afgelopen decennia steeds meer mogelijkheden gekregen om afval gescheiden in te leveren, zoals via afvalcontainers of de milieustraat. Er bestaan grote verschillen in afvalproductie en -verwerking tussen gemeenten. Zo wordt in de grote steden minder vaak gft-afval gescheiden, omdat kleinbehuisden geen ruimte hebben voor een gft-container.

Omgekeerd inzamelen
In Hattem wordt het afval vanaf 2016 ‘omgekeerd ingezameld’. Waardevolle, herbruikbare grondstoffen gaan in aparte afvalcontainers die door ROVA worden geleegd.
In 2018 was het gemiddeld recyclebare afval per inwoner:

  • 164,8 kilo GFT
  • 23,4 kilo Glas
  • 79,3 kilo Papier

Nieuwe producten uit afval
Het verkregen afval vormt de grondstof voor nieuwe producten. Uit afvalplastic kunnen nieuwe petflesjes worden gemaakt of bermpaaltjes. Het ingezamelde GFT vormt de basis voor biogas en oudpapier is een grondstof voor toiletpapier. Deze herbruikbare afvalstoffen kan de Hattemer gratis aanbieden.

Sinds januari 2016 brengt elk huishouden in Hattem restafval naar ondergrondse containers. Het tarief voor de ondergrondse restafvalcontainer is vastgesteld op € 1,80 per lediging. Jaarlijks ontvangt elk huishouden een afrekening voor het totaal aantal aanbiedingen.

Andere categorieën huishoudelijk afval zijn bijvoorbeeld: grof huishoudelijk afval en verbouwingsafval, grof tuinafval, textiel, hout, metalen, wit- en bruingoed, huisraad en puin.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in