Hattem zoekt voorzitter Verkeersplatform

De gemeente Hattem en het Verkeersplatform zijn op zoek naar een nieuwe onafhankelijke voorzitter. Het moet iemand zijn die met beide benen stevig in de Hattemse samenleving staat en bruist van energie om een bijdrage te leveren aan deze prachtige Hanzestad. Enige ervaring met én een onafhankelijke houding rond het onderwerp verkeer en vervoer is wel een must.

Wethouder Auke Schipper is verantwoordelijk voor verkeer en vervoer in Hattem: ‘In het Verkeersplatform zitten veel vertegenwoordigers, bijvoorbeeld de HAVO, BKH, ANWB, politie en de Fietsersbond. Het is voor ons als gemeente belangrijk dat zij kritisch met ons meedenken over het beleid dat wij maken en hoe dit tot uitvoering wordt gebracht. Zij hebben tenslotte veel ervaring met het onderwerp en horen veel van hun achterban over de dagelijkse praktijk. Dat helpt ons om ons werk beter af te stemmen op de ervaringen en behoeften van onze inwoners, ondernemers en bezoekers.’

Vragen en solliciteren
Hattemers die vragen hebben of willen solliciteren, kunnen contact opnemen met Marcus Rietveld van de gemeente Hattem via rietveld@hattem.nl of (038) 443 16 16. Geïnteresseerden kunnen reageren tot en met vrijdag 26 oktober.

Wat is het Verkeersplatform?
Het Verkeersplatform is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd op het gebied van verkeer en vervoer. Het Verkeersplatform wordt geraadpleegd in projecten als Assenrade, de binnenstad en de transformatieopgave voor ’t Veen. Ze denkt mee over verkeersveiligheid en leefbaarheid in het algemeen en is actief betrokken geweest bij het opstellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan van dit jaar. Het Verkeersplatform komt zo’n twee à drie keer per jaar bijeen. Daarnaast kan het platform op eigen initiatief verkeerszaken aankaarten en (verkeers-)adviezen geven aan de gemeente Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in