Vergroening De Veldhoeve dingt mee in subsidiechallenge

In maart 2021 hebben 22 initiatiefnemers, waaronder het plan om de Veldoeve te vergroenen, subsidie ontvangen om hun plan voor een groen icoonproject uit te werken tot een ontwerp.

Aan de rand van Assenrade ligt de Veldhoeve. Dit plein is verhard, waarbij de voormalige verbinding met de Middelwetering, een centrale watergang in de polder, te zien is door een gemetselde blauwe lijn. Rondom de Veldhoeve zijn appartementen, een aantal ondernemers en een kerk te vinden.

Groene aantrekkelijke plek
De gemeente Hattem gaat, samen met woonstichting Triada, kerk De Open Poort, de omliggende ondernemers, andere initiatiefnemers en omwonenden, de challenge aan om van dit versteende gebied een Groen Icoon te maken. Een groen icoonproject is een project waarbij een plek groener en aantrekkelijker wordt gemaakt. Dit moet ervoor zorgen dat er meer variatie komt in voorkomende planten en dieren en dat de plek effecten van klimaatverandering kan opvangen, zoals bijvoorbeeld door het opvangen van water na een hevige regenbui of door het bieden van verkoeling bij hitte. Ook het gebruik van het gebied is belangrijk, zoals bezoekers de kans bieden om te bewegen, te recreëren en elkaar te ontmoeten.

Gezamenlijke moestuin
Dit doet de gemeente door in gesprek te gaan hoe de Hattemers dit plein toekomstbestendig willen zien. De enige vereisten vanuit de gemeente Hattem zijn dat iedereen kan genieten van dit plein, waarbij een klimaatbestendige inrichting het belangrijkste uitgangspunt is. Door veel overleg tijdens de verschillende online sessies en fysieke bijeenkomsten voor geïnteresseerden en het gebruik van de tool www.SamenHattem.nl kunnen alle inwoners en ondernemers in Hattem hun mening geven over de inrichting van het plein. Hierbij wordt veel aandacht gevraagd voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, of het plein bij Hattem past en hoe de omwonenden gebruik willen maken van dit plein. Inwoners geven aan dat zij de huidige blauwe lijn een mooi symbool vinden voor verbinding door het water dat hier vroeger doorheen liep. Ook is er veel belangstelling voor een gezamenlijke moestuin.

Het project van De Veldhoeve en andere initiatiefnemers hebben nog tot en met 29 oktober 2021 om hun ontwerp in te dienen. De initiatiefnemers van de 9 beste ontwerpen winnen €100.000 om hun groene icoonproject waar te maken! Bekijk ter inspiratie inzendingen van andere initiatiefnemers of bekijk de voorwaarden van de challenge.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in