Vandaag laatste dag inspraakperiode bestemmingsplan Lidl, Populierenlaan 10-14d Hattem

Op woensdag 19 juni is er van 19.00 uur tot 21.00 uur een inloopavond in de raadzaal van het Stadhuis. De bijeenkomst is voor een ieder toegankelijk en er is gelegenheid om aan deskundigen vragen te stellen. Tijdens deze inloopavond is het ook mogelijk om een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie in te dienen.

tekst gaat verder na film

Voorontwerpbestemmingsplan
De inloopavond gaat over de inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan Lidl, Populierenlaan 10-14d, Hattem.  De vestiging van deze supermarkt is een onderdeel van de gehele transformatie van het bedrijventerrein Het Veen naar een toekomstige woongebied met de daarbij bijbehorende voorzieningen.

Derde supermarkt in Hattem
De vestiging van deze derde supermarkt in Hattem is geen nieuw initiatief en er is al meerdere malen over het voornemen gecommuniceerd. Daarom heeft B&W gekozen voor een verkorte inspraakperiode. Het bestemmingsplan inclusief de aanvraag omgevingsvergunning liggen met ingang van donderdag 13 juni tot en met vrijdag 21 juni voor een ieder ter inzage. Gedurende bovengenoemde termijn kan men, naar keuze schriftelijk of mondeling, een reactie over het bestemmingsplan en de aanvraag  omgevingsvergunning naar voren brengen.

Schriftelijk dient dat te geschieden bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kan tijdens kantooruren een afspraak worden gemaakt met de heer M.V. ter Braak van de eenheid Ontwikkeling & Advies (038-4431616), of bij diens afwezigheid met één van de andere medewerkers van de eenheid.

Op afspraak of digitaal
Het bestemmingsplan en de concept omgevingsvergunning kan op afspraak worden ingezien op het stadhuis. Het maken van een afspraak kan via de website (www.hattem.nl/afspraak) of telefonisch (038) 443 16 16. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen.

1 REACTIE

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in