Gluren naar weidevogels

Het Wapenvelder Broek is sinds vorig jaar een weidevogelgebied en vogelkijkhut rijker. Zaterdag 5 mei staat er een excursie naar weidevogels gepland vanaf bezoekerscentrum Vrieze’s Erfgoed aan de Groteweg 54 in Wapenveld.

De excursie wordt begeleid door Cor Heidenrijk, coördinator weidevogelprojecten van de agrarische natuurvereniging Veluwe IJsselzoom.

Het programma begint om 10.00 uur met een ontvangst met koffie en Opoe’s kruidkoek op Vrieze’s Erfgoed. Cor vertelt eerst -ondersteund door een powerpoint presentatie- over weidevogels inclusief de bij de verschillende vogels horende geluiden.

Daarna wordt per fiets een bezoek gebracht aan het Wapenvelder Broek om de kieviten, grutto’s, wulpen en andere weidevogels, al dan niet met kuikens, te bewonderen zijn. Bij de vogelkijkhut is een nestwand voor oeverzwaluwen ingericht en vanuit dat punt zijn ook veel watervogels te zien. De kans is zelfs aanwezig dat de zeearend zich laat zien. De imposante vogel verblijft in de Duursche Waarden maar wordt regelmatig boven het Wapenvelder Broek waargenomen.

Na afloop kun je genieten van pannenkoeken op Vrieze’s Erfgoed. Deelname kost 7,50 euro inclusief de consumpties en de pannenkoeken. Geef je op via nfo@vriezeserfgoed.nl