Lezing door bisschop Gerard de Korte in CGK De Veste

CGK de Veste organiseert een lezing met als thema Gebed en meditatie. De lezing wordt verzorgd door monsieur Gerard de Korte. Hij doet dat vanuit een rooms-katholiek perspectief. De bisschop spreekt allereerst over de situatie van Kerk en christendom in het huidige Nederland. Vervolgens behandelt hij de bronnen van de christelijke Godskennis. Daarna spreekt hij over het gebedsleven van Jezus en het christelijk gebed. De lezing zal worden afgerond met een beschouwing over de relatie tussen gebed en diaconie.

Mgr. dr. Gerard de Korte (1955) is historicus en theoloog. Hij werd in 1987 tot priester gewijd. Hij werkte als pastor in Utrecht en was rector van de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. In 1999 werd hij deken van Salland. In 2001 benoemde de paus hem tot hulpbisschop van kardinaal A. Simonis. In 2008 werd hij door de paus benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. In 2016 volgde zijn benoeming tot bisschop van ’s-Hertogenbosch.

CGK de Veste is nog voorzichtig met te grote aantallen mensen in één ruimte. Wil je de lezing bijwonen, dan verzoekt de organisatie je om je per e-mail
omziennaar@cgkhattem.nl aan te melden of per Whatsapp/SMS via nummer 06 – 83 48 75 56. De lezing vindt plaats in CGK de Veste (Korte Kerkstraat 8, Hattem) en begint om 19.30 uur. De kerkzaal is open vanaf 19.00 uur. Er zal een collectebus aanwezig zijn voor een vrijwillige bijdrage, de opbrengst hiervan is bestemd voor Stichting Oekraïne Projecten.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in