Presentatie bouwplannen Lidl

Vanavond presenteerde Lidl de bouwplannen voor een derde supermarkt in Hattem. De presentatie vond plaats in bouwmarkt Formido, die binnenkort overgaat op de Hubo-formule.

De belangstelling voor de presentatie was niet groot. Misschien durven Hattemers de Apeldoornseweg niet over te steken, aangezien deze oversteek door velen als gevaarlijk wordt ervaren. Dit argument wordt namelijk vaak naar voren gebracht in de discussie rond de vestiging van een IKC op het voormalig Noordgouw-terrein. Diverse gemeenteraadsleden durfden de oversteek wel aan, gezien de berichten op Twitter.

Versnipperen detailhandel
Er is veel discussie over een derde supermarkt aan de Populierenlaan in Hattem. Klaas van Dieren, voorzitter van de ondernemersvereniging HAVO noemt de vestiging van een supermarkt op Het Veen ‚Äėdestructief voor de binnenstad van Hattem. Dat is versnipperen van de detailhandel en we vrezen dat we dan op een glijdende schaal terecht komen.‚Äô

Om versterking van en leegstand in de binnenstad te voorkomen hebben de HAVO en de gemeente in 2016 een convenant getekend waarin de detailhandelsvisie Hattem staat.¬†De Vesting Vitaal ‚Äď Detailhandelstructuurvisie gemeente Hattem ‚Äď 2016.

Coördinatiebesluit
De gemeente Hattem gaat vooralsnog voortvarend te werk. In de informatierubriek van deze week staat te lezen dat een coördinatiebesluit is genomen over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het oprichten van een supermarkt aan de Populierenlaan te Hattem. Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden voorbereid, waarbij het college van de gemeente Hattem de coördinatie van deze besluiten op zich neemt en via één kennisgeving de besluiten gelijktijdig bekend maakt. Voor een ieder bestaat dan de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen tegen één of meerdere ontwerpbesluiten. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen later bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan tegen de definitieve besluiten.

Het coördinatiebesluit ligt vanaf vandaag op afspraak ter inzage in het stadhuis. Via de website www.hattem.nl/afspraak of telefonisch (038) 443 16 16 is het mogelijk een afspraak te maken. Tegen dit coördinatiebesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Provinciale goedkeuring?
Maar of er uiteindelijk een Lidl komt aan de Populierenlaan is de vraag. Voor de vestiging van een supermarkt op Het Veen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De provincie Gelderland heeft tot nu toe aangegeven niet in te stemmen met de bestemming detailhandel op deze plek en die moet er eerst komen voordat Lidl kan gaan bouwen aan de Populierenlaan.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in