Hattem biedt kinderen gezonde omgeving om op te groeien

‘Een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving’, is het motto van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Hattem is sinds 2015 een JOGG-gemeente en werkt sinds 2018 samen met een zestal gemeenten op de Noord-Veluwe. Na een evaluatie van fase een en twee is nu het plan van aanpak voor de derde fase gemaakt. Dit regionale plan van aanpak is vertaald in een Hattems plan.

De hoofddoelstelling van JOGG NV, de landelijke organisatie, voor de periode 2017-2019 was het bereiken van een toename aan gezond gewicht van 2%. Deze doelstelling is niet behaald. Wel is er een afname van het ernstig overgewicht te zien in de leeftijdscategorie van 9-10 jarigen. Op het eerste gezicht lijkt na bovenstaande constatering de JOGG-aanpak in de afgelopen jaren niet succesvol, maar niets is minder waar. Er is duidelijk een positieve ontwikkeling waarneembaar.
Zo is het eten van fruit en groente toegenomen en wordt er meer water gedronken. Op scholen en sportverenigingen is meer aandacht gekomen voor gezonde voeding. Maar ook de ouders worden gestimuleerd om het beweeg- eet- en drinkgedrag van hun kind(eren) te bevorderen. De eindevaluatie van fase 2 maakt duidelijk dat het JOGG duidelijk zichtbaar is geworden op de Noord-Veluwe.

Voorbeeldregio
Ook de komende jaren blijft JOGG Hattem regionaal samenwerken met JOGG NL. Die ziet JOGG Noord-Veluwe als een voorbeeldregio voor regionale samenwerking.

Gezond opgroeien
JOGG-Hattem zal verder bouwen aan een sterk netwerk dat zich voor gezondere jongeren inzet. Er zijn al enkele partners betrokken bij de lokale JOGG-aanpak. Doel hierbij blijft altijd het bijdragen aan een omgeving rondom de Hattemse kinderen waarin zij gezond  kunnen opgroeien.

 

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in