Winterlezing: doop en avondmaal in de vroege kerk 

Op donderdag 11 januari vindt er in de CGK De Veste, Korte Kerkstraat 8, een winterlezing plaats over doop en avondmaal in de vroege kerk. Spreker op deze avond is prof. dr. M.A. van Willigen. Aanvang 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. Deze avond wordt georganiseerd door leden van CGK De Veste.

“In de vroege kerk vond vooral volwassendoop plaats. Deze gebeurde meestal zelfs later in het leven, omdat men een te vroege doop ongewenst vond. De moeder van Augustinus weerhield de latere kerkvader ervan om als kind gedoopt te worden, hoewel hij hiernaar verlangde. De doop was trouwens heel anders dan vandaag. Ze was omgeven met rituelen die we vandaag in de protestantse traditie niet eens meer kennen, hoewel deze vroegchristelijke rituelen in de rooms-katholieke en Russisch-Orthodoxe traditie wel bewaard gebleven zijn”, aldus de organisatie.

“Wat de wekelijks gevierde gedachtenismaaltijden betreft zijn we via de catacombenschilderingen en via literaire bronnen op de hoogte hoe deze in hun werk gingen. De gelovigen kwamen bijeen tijdens liefdesmaaltijden en herdachten hierbij de dood van de Heer ‘totdat Hij komt’. In de architectuur wordt dit sacrament pas duidelijk zichtbaar vanaf de vierde eeuw, wanneer in de apsis van kerkgebouwen bescheiden altaren worden gebouwd. Voordat er kerken werden gebouwd vinden we op afbeeldingen in de catacomben zogenaamde driepoot-tafeltjes waarop bollen brood zijn afgebeeld, kennelijk bedoeld voor de avondmaalsviering. Maar ook afbeeldingen van een maaltijd, waarbij vissen en broden te zien zijn, zijn niet alleen verwijzingen naar de wonderbare spijziging, maar vermoedelijk en zelfs zeer waarschijnlijk ook duidelijke verwijzingen naar het heilig avondmaal.”

“We hopen deze avond de vroegchristelijke avondmaalsviering en doopbediening aan de hand van originele dia’s te kunnen illustreren. Daarmee wordt de vroegchristelijke wereld tot leven geroepen en wekt dat ons in deze tijd op om na te denken over onze huidige sacramentele vieringen.”

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in