Kerkdienst met alle Hattemer kerken

Op zondag 29 oktober om 19.00 uur vindt in de Grote of Andreaskerk een viering met alle Hattemer kerken en geloofsgemeenschappen plaats. Thema van de bijeenkomst is “Wat ons bindt”. Diverse voorgangers, de Christelijke Muziekvereniging Hattem en organist Jaap Zwart verlenen hun medewerking aan deze bijzondere dienst.

Zes jaar geleden herdachten diverse plaatselijke kerken 500 jaar Reformatie in een interkerkelijke viering in de Grote Kerk te Hattem. Een jaar geleden is deze herdenking herhaald op de laatste zondag van oktober (Reformatiezondag). Vanwege de vele positieve reacties organiseren de Hattemer kerken en geloofsgemeenschappen deze “Hervormingsdienst” dit jaar opnieuw.

Het thema van de viering is: “Wat ons bindt”. Ondanks inmiddels 506 jaar kerkelijke verdeeldheid is er toch iets (of veel) dat ons samenbrengt. Wat dan precies? En wat betekent deze onderlinge verbinding voor ons kerkelijk en persoonlijk leven? Deze vragen zullen centraal staan tijdens de viering.

Daarnaast zal Hattemer Teun Juk iets vertellen over de Hervorming aan de hand van de geschiedenis van de Andreaskerk. Namens de kerken en geloofsgemeenschappen zullen ook kaarsen worden aangestoken, als symbool van onderlinge verbondenheid.

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken.
De organisatoren heten ieder van harte welkom.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in