Maandelijkse filmavond PKN

In zaal De Ark in de Grote of Andreaskerk in Hattem worden dit winterseizoen weer meerdere filmkringavonden gehouden. Op 3 oktober wordt ‘Fill the Void’ van Rama Burshtein vertoond en besproken en op 14 november ‘Haevnen’ van Susanne Bier.

In eerstgenoemde joodse film staat het thema ‘individu of gemeenschap’ centraal en in de tweede, van Deens-Zweedse makelij, het onderwerp ‘vergeving of vergelding. “Goede films bieden veel meer dan alleen ontspanning. Ze proberen een vraagstuk dat mensen in hun leven ervaren hebben aan de orde te stellen. Een film kan bij uitstek levensvragen en dilemma’s zo ‘beleefbaar’ maken dat ze heel dichtbij komen’, zo citeert inleider ds. D.M. van de Linde zijn theologische collega A. Schipper.

Bij het onderwerp ‘individu of gemeenschap’ wordt onder meer de vraag gesteld of het individualisme vandaag de dag is doorgeschoten, niet alleen in de samenleving maar ook in het kerkelijk leven. En in november komt bijvoorbeeld de vraag voorbij of ‘je jezelf mag wreken of dat alle vergelding uit de boze is’. Bedoeling is deze filmavonden, die om 19.30 uur beginnen, maandelijks te organiseren. Ze maken onderdeel uit van het Leerhuis-programma van de Protestantse Gemeente i.w. te Hattem. Opgave vooraf (via leerhuis@kpnmail.nl) wordt op prijs gesteld, maar ook wie op het laatste moment nog denkt ‘ik wil meekijken en meepraten’ is welkom.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in