Buurtsportcoach Mara probeert iedereen uit Hattem in beweging te krijgen

Buurtsportcoach Mara werkt samen met de andere buurtsportcoaches Marijke en Leon aan een gezonder Hattem. Alle drie organiseren ze activiteiten om kinderen en jongeren te motiveren gezonder te leven. Maar binnen het team is Mara ook het aanspreekpunt voor
inclusief sporten.

Mara vertelt wat dit inhoudt: ‘Inclusief sporten gaat verder dan aangepast sporten. Mensen
denken snel aan sporten voor mensen met een fysieke beperking. Maar inclusief sporten kan eigenlijk over iedereen gaan. In Hattem vinden we het belangrijk dat iedereen kan sporten. Het maakt daarbij niet uit wat je leeftijd is, hoe je lichamelijke of geestelijke gezondheid is, waar je vandaan komt of wat je seksuele geaardheid is.’

Samen zoeken
‘Ik help Hattemers die om wat voor reden dan ook een belemmering voelen om te sporten. We kijken dan samen waar we een passende plek kunnen vinden. Je kunt dan denken aan een vereniging in de regio waar aangepast sporten gegeven wordt. Maar het kan ook zijn dat iemand niet precies weet wat voor sport bij hem of haar past of wat hij of zij leuk vindt. Dat kunnen we samen uitzoeken. Veel Hattemse verenigingen staan er voor open dat inwoners hun aanbod kunnen uitproberen. Ook kan ik iemand die het spannend vindt om alleen naar een vereniging te gaan begeleiden. Ik ga dan bijvoorbeeld de eerste keer mee om te helpen met de weg vinden en kennis maken.’

Hattemse verenigingen bereid te helpen
In Hattem is geen groot aanbod voor aangepast sporten, maar veel verenigingen staan er wel voor open. Mara: ‘Als ik contact zoek met een vereniging om te kijken of er mogelijkheden zijn voor iemand met een sportvraag, dan zijn verenigingen vaak enthousiast en kijken graag mee of ze iemand kunnen helpen om toch bij hen te sporten. Dat is erg fijn. Sporten gaat vaak niet alleen om bewegen en gezond bezig zijn. Sociale contacten zijn erg belangrijk, juist ook voor mensen die een belemmering voelen om te sporten. Doordat verenigingen hen met open armen ontvangen, maken ze meer deel uit van de samenleving en hebben ze meer sociale contacten.’

Ook voor volwassenen en senioren
De buurtsportcoaches zijn er niet alleen voor jongeren en kinderen. Het inclusief sporten richt zich bewust ook op volwassenen en senioren. Mara: ‘Een mooi voorbeeld van aangepast sporten is walking voetbal. Sommige volwassenen hebben hun leven lang gevoetbald, maar zijn niet meer zo fit dat ze een hele voetbalwedstrijd over het veld heen en weer kunnen rennen. Dan is walking voetbal een uitkomst. Lekker blijven voetballen, maar dan in een wat rustiger tempo. Vaak is ook hier het sociale aspect van sporten net zo belangrijk als het sporten zelf. Het is een prettige manier om contacten te leggen en onder de mensen te zijn. Mensen zijn echt onderdeel van de vereniging.’

Beperkingen door corona

In deze tijd van corona is het lastig om deze werkzaamheden te blijven uitvoeren. Veel verenigingen kunnen vanwege de coronamaatregelen hun sport voorlopig niet aanbieden. Bovendien werken we in sommige gevallen met mensen met een kwetsbare gezondheid. Voor hen is het extra belangrijk om zich goed aan de coronamaatregelen te houden. Het is erg jammer dat dingen daardoor stil liggen, maar het is even niet anders. Ondertussen gaan we gewoon door met leuke plannen maken voor als de maatregelen soepeler worden. Een van de ideeën die we hebben is om momenten te gaan plannen om samen op een duofiets te gaan fietsen. Daarmee kan een inwoner met een beperking toch lekker naar buiten en fietsen, samen met een begeleider. Omdat de twee fietsers dicht bij elkaar zitten en dus geen anderhalve meter afstand kunnen houden, moeten we nog even wachten om dit plan uit te kunnen voeren. Hopelijk krijgen we met elkaar corona gauw onder controle en kunnen we verder met dit soort ideeën!’

Heb jij begeleiding nodig bij het vinden van een passende sport?
Neem dan contact op met Mara via buurtsportcoach@mfcdemarke.nl.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in