Jacob van Emst over omgevingslandbouw

De meeste Hattemers weten weinig van het reilen en zeilen van de agrarische bedrijven in de Hoenwaard. Groen Goud nodigde Jacob uit om meer te vertellen over zijn bedrijf. Dat doet hij graag, want “Uiteindelijk moeten we een landbouwgebied creëren waar iedereen zich goed bij voelt.”

Uitdagingen 
“Veel externe factoren bepalen de bedrijfsvoering van de agrariër. Na de oorlog werd de nadruk gelegd op productie, dus kwam de melkquotering. Na de val van de Berlijnse muur kwam er ineens een lading goedkoop vlees uit Oost-Duitsland, de MKZ-crisis sloeg toe in 2001. Voor de Hoenwaardse boeren komt daar af en toe een overstroming bij. We kennen de uitdagingen waar de boeren nu voor staan. Vanuit de maatschappij klinkt de roep om duurzaam en verantwoord te produceren.”

Kringloop
“De sleutel is een lokale kringloop op te bouwen: het voer verbouwen we grotendeels zelf, de mest gebruiken we weer op onze eigen grond, we bouwen de kunstmest gestaag af, we maken onze eigen bokashi (bodemverbeteraar gemaakt van maaisel uit natuurgebieden). Veel boeren hebben zich de laatste jaren, deels gedwongen door financiële druk, gefocust op het optimaliseren van de opbrengst in het bedrijf, zonder te kijken hoe ze de kringloop in hun eigen bedrijf konden verbeteren.”

Natuurinclusief
Nadat Jacob in 2010 zijn studie bedrijfskunde had afgerond kreeg hij van zijn vader toestemming het bedrijf naar eigen inzicht te runnen. “Ik ben nu ook gecertificeerd natuurbeheerder en ik wil natuurinclusief boeren, ofwel: boeren in balans met natuur. Ik vind het heel belangrijk dat mijn bedrijf maatschappelijk geaccepteerd wordt. Samen met een groep vrijwilligers, natuurorganisaties en particulieren werken we aan een betere leefomgeving voor de weidevogels. We zien de aantallen toenemen en bedenken steeds nieuwe manieren om ze te beschermen.”

Omgevingslandbouw
“Langzaam veranderde mijn visie op de landbouw en ik spreek nu graag over ‘omgevingslandbouw’.  De groei van je bedrijf gaat in samenhang met de leefomgeving. Je moet de grond benutten voor natuur, voer, begrazing en voor de mens. Recreatie hoort er ook bij.”

Primeur
“De ontwikkeling gaat door. Kalveren die we niet nodig hebben voor de melkveehouderij hebben geen bestemming kalfsvlees meer, maar worden vanaf heden ingezet als grazers in de natuurgebieden. De dieren stammen af van het bekende brandrode rund en passen daardoor goed in de omgeving. Zij groeien in optimale en gezonde omstandigheden op en het vlees wordt lokaal verkocht.”

Transitie
Veel boeren hebben gewoon te veel aan hun hoofd, maar het komt echt wel goed met de boeren in Nederland. “Geef ze de tijd.”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in