Zeldzame jonge rode wouw in Hattem

In Hattem broedt een rode wouw. Deze zeldzame roofvogel, die vooral aas eet, heeft een nest waarin twee eieren zijn gelegd. Een van deze eieren is uitgekomen en het jong heeft deze week een ring en zender gekregen. De groep Birdwatchers Hattem heeft het nest gevonden en is ook steeds betrokken geweest tot en met het ringen aan toe. Het geringde jong is vermoedelijk 34 dagen oud en een vrouwtje. Naar verwachting zal het jong rond 10 juli uitvliegen.

Aaseters
Wouwen eten vlees en vis, maar vooral dode exemplaren. Het zijn dus aaseters. Bij het ringen zagen de vogelaars graten van vissen en resten van een haas in het nest. Het tweede ei in het nest dat niet is uitgekomen bevatte een embryo dat was overleden.

Zeldzame roofvogel

Foto: Ronald Oost

De wouw is een zeldzame roofvogel in Nederland. In 2019 waren er zo’n 15 broedgevallen. Bijzonder is dat de meeste in Zuid en Oost Nederland te vinden zijn. De leden van de vogelaars in Hattem (Tim Asbreuk, Ronald Oost, Klaas Jan Arkema, Jeep Kuiper, Henk Schreuders en Roel Janssen) zijn blij met het nest en hopen dat de roofvogel in 2021 wederom in Hattem gaat broeden.

Meer informatie door ringen
De rode wouw lijkt als broedvogel in Nederland sinds 2015 toe te nemen. Deze toename kan een gevolg zijn van overloop vanuit populaties in Duitsland of België, maar zou ook kunnen voortkomen uit ‘eigen reproductie’ van jonge rode wouwen die in Nederland uitvliegen. Om de daadwerkelijke oorzaak te achterhalen van de toename is een project gestart waarbij zoveel mogelijk jonge rode wouwen worden uitgerust met kleurringen (gele ring met twee-letterige zwarte inscriptie) en een deel van deze jongen wordt ook gezenderd. De gegevens die men hierdoor verkrijgt, worden naast het onderzoek naar de vestiging als broedvogel ook gebruikt om de patronen van terreingebruik, dispersie en migratie in kaart te brengen. Ook wordt uitval als gevolg van onnatuurlijke sterfte, waaronder afschot, vergiftiging, en aanvaringen met hoogspanningskabels, windturbines en het verkeer, onder de loep genomen. Meer informatie is te vinden op grauwekiekendief.nl en daarop zijn ook de routes te volgen die de rode wouwen vliegen.

2 REACTIES

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in