Deze Hattemers kregen vandaag een lintje!

Tijdens de Lintjesregen is vandaag, maandag 26 april, een aantal Hattemers extra in het zonnetje gezet; zij ontvingen een Koninklijke onderscheiding.

Twee Hattemers kregen de onderscheiding uit handen van burgemeester Marleen Sanderse en één Hattemer reisde nietsvermoedend naar Utrecht waar de Minister van Defensie hem  Koninklijke eer bewees. Daarnaast is er nog een inwoner uit Wapenveld -wiens activiteiten grotendeels op Hattem zijn gericht- en die door Jan Willem Wiggers, burgemeester van de gemeente Heerde, in het zonnetje werd gezet. Burgemeester Marleen Sanderse was ook bij deze uitreiking aanwezig. (tekst gaat verder na de video)

Rob Mackaay
Burgemeester Marleen Sanderse belde aan bij de heer R. (Rob) Mackaaij om hem te verrassen met zijn benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Rob Mackaaij is jarenlang werkzaam geweest bij de Spoorwegpolitie (later opgegaan in het Korps Landelijke Politiediensten). Hij deed meer dan van zijn functie(s) verwacht mocht worden en heeft tijdens zijn loopbaan deelgenomen aan drie internationale missies naar Cyprus, Soedan en Georgië. Voor zijn deelname aan deze missies heeft hij herinneringsmedailles internationale missies ontvangen.
Na zijn pensionering werd Rob Mackaaij vrijwilliger (en lid van het algemeen bestuur) van het Thuisfrontcomité Koninklijke Marechaussee en Politie. Het Thuisfrontcomité zet zich in voor het thuisfront van uitgezonden collega’s Koninklijke Marechaussee en Politie. Daarnaast is hij, sinds 1997, op verschillende niveaus actief als vrijwilliger bij het Fanfare Korps “Ons Genoegen” in Hattem. Naast lid te zijn geweest van het bestuur, regelt hij nu van alles betreffende de donateurs, is hij voorzitter van de kantinecommissie, was hij voorzitter van de concertcommissie, begeleidt hij diverse jeugdactiviteiten, doet hij bardiensten en is hij daarnaast niet te beroerd om wekelijks de vloer van het repetitiegebouw te dweilen. (tekst gaat verder na de video)


Sieneke Bouwknegt
Vervolgens belde de burgmeester aan bij mevrouw S.A. (Sieneke) Bouwknegt-Hoekman om haar te feliciteren met haar benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Sieneke Bouwknegt heeft vele jaren met veel liefde mantelzorg verleend aan haar meervoudig gehandicapte dochter Ilse en, na diens verhuizing naar de IJsselbolder in Zwolle, veel vrijwilligerswerk verzet bij en voor de IJsselbolder en de Centrale Verwantenraad van Frion.
Daarnaast heeft zij zich jarenlang ingezet bij de Telefonische Hulpdienst Zwolle om vervolgens, als onbetaald medewerkster, de overstap te maken naar Slachtofferhulp Nederland. Hier werkt zij al meer dan 15 jaar wekelijks (meer dan) acht uur per week als medewerkster Actieve Benadering. Sieneke Bouwknegt heeft zich met de organisatie mee ontwikkeld, haar deskundigheid vergroot en nieuwe vaardigheden aangeleerd. In het Zwolse team van Slachtofferhulp Nederland is zij een verbindende kracht.

Fred Otsen
Vanochtend reed de heer F. (Fred) Otsen voor een vergadering naar de Kromhoutkazerne in Utrecht. Hier werd hij om niet opgewacht door zijn gespreksgenoten, maar door de Minister van Defensie, mevrouw Bijleveld, de Staatssecretaris, de Secretaris-Generaal en de Commandant der Strijdkrachten en is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden.
Fred Otsen is beroepsmilitair en werkzaam bij de Koninklijke Landmacht. Voor hem geldt de uitdrukking “We are what we repeatedly do. Excellence is therefore not an act, but a habit” als geen ander. Bij hem stroomt het militair optreden door het bloed. Zijn militaire carrière is een continue aaneenschakeling van excellent werken. Hij heeft meermaals, en voor maanden achter elkaar, een functie moeten waarnemen naast zijn eigen functie. Dit leidde niet tot minder aandacht voor zijn normale verantwoordelijkheden. Gedurende zijn loopbaan is hij tweemaal uitgezonden naar het voormalig Joegoslavië en eenmaal naar Afghanistan.
Daarnaast is hij, sinds 1999, lid van de Regimentsraad Johan Willem Friso en was in 2011 één van de oprichters van de Johan Willem Friso Vereniging en sindsdien voorzitter van de vereniging. Beide activiteiten verricht hij vrijwillig en na werktijd. Daarnaast was hij jarenlang plaatselijk actief als voorzitter van de Toerclub Hattem en is hij nauw betrokken bij het Hattemer Comité 4 en 5 mei en de veteranenactiviteiten in Hattem.
(tekst gaat verder na de video)


Henderikus Cazemier
Tenslotte vergezelde burgemeester Marleen Sanderse Heerder burgemeester Jan Willem Wiggers bij zijn bezoek aan de heer H. (Henderikus) Cazemier, die in Wapenveld woont. Burgemeester Wiggers overhandigde hem de versierselen behorende bij zijn benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Henderikus Cazemier was vrijwilliger bij basisschool het Palet, vicevoorzitter en vrijwilliger bij het Rode Kruis afdeling Hattem-Wapenveld.
Momenteel is hij nog actief als vrijwilliger bij de stichting RondUit Hattem, is hij secretaris van het sportieve zakelijke netwerk Business Golf Hattem, de Stichting Opoe’s House of Music  Hattem, verricht hij hand- en spandiensten bij de Hockeyvereniging Hattem en is hij nauw betrokken bij de Lionsclub Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in