CU-voorman Gert-Jan Segers in Hattem

Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, komt vrijdag 16 februari voor een ‘Meet & Greet’ naar Hattem. Wie Segers wil ontmoeten is vanaf 16.45 uur welkom in het Zilveren Schaap, Markt 10. Samen met de Hattemse politici gaat hij in op publieksvragen over lokale en regionale vraagstukken.

Segers bezoekt Hattem op uitnodiging van de lokale ChristenUnie om de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen kracht bij te zetten. Er is volop ruimte om met hem en de plaatselijke raadkandidaten in gesprek te gaan in een informele sfeer. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.

Spontane vragen zijn welkom tijdens de ‘Meet & Greet.’ Maar wie een beter voorbereid antwoord wil, stelt zijn vraag via de ChristenUnie Facebookpagina of mail naar marinus@cuhattem.nl De vragen worden doorgespeeld aan Gert-Jan Segers en/of Arend Palland.

Arend Palland is de nieuwe aanvoerder van de lokale ChristenUnielijst. Palland over het belang van stemmen op 21 maart: “Politiek heeft invloed op je leven van alledag. Het effect merk je in je persoonlijke situatie, bijvoorbeeld wanneer je afhankelijk bent van zorg, of wanneer je bedrijfsactiviteiten wilt ontplooien in Hattem.“

De lijsttrekker vervolgt: ”Als ChristenUnie willen wij iedereen zoveel mogelijk tot bloei laten komen in een boeiend Hattem, met een prettig werk-, woon, zorg en onderwijsklimaat en een in rijk verenigingsleven. Iedereen telt mee in onze mooie stad. Het maakt niet uit of je gezond bent of een beperking hebt, jong of oud, werknemer of ambitieuze ondernemer bent. Zo gaan we als ChristenUnie voor een b(l)oeiend Hattem.”

De toegang tot de Meet & Greet is gratis.
hattem.christenunie.nl