IJssel nog lang niet schoon

Met een tweedaagse sloeproeitocht over de IJssel hebben 45 sloeproeiers afgelopen weekend aandacht gevraagd voor een schone IJssel.
De populariteit van de tv-serie Langs de IJssel laat zien dat de IJssel een geliefde rivier is. Het landschap van de rivier krijgt waardering vanwege de grote schoonheid. Toch is het water van de IJssel minder schoon dan je zou denken, zeggen de initiatiefnemers van Schone IJssel.

Onderzoek naar riviervervuiling
Uit metingen van Rijkswaterstaat blijkt dat in de IJssel bij Kampen jaarlijks 60 tot 70 miljoen stukjes plastic per jaar het IJsselmeer in stromen. Het gaat om restjes van verpakkingen, sanitair afval (tampons, maandverband en doekjes), sigarettenfilters en ondefinieerbaar afval. ‘Onderweg van Arnhem naar Kampen neemt de plasticvervuiling toe’, vertellen Marloes Heebing en Gooitske Zijlstra van Schone IJssel.

Onderzoek door vrijwilligers van Schone Rivieren bevestigen deze cijfers. Zij vinden op de oever gemiddeld 150 stuks zwerfafval per honderd meter IJsseloever, waarvan 80 procent plastic. Het meest zwerfafval komt van recreanten (verpakkingsmateriaal, blikjes en flesjes), bedrijven (piepschuim, plastic korrels, folie).

Daarnaast lijdt de IJssel onder uitspoeling van chemische stoffen uit de industrie en landbouw. Ook zijn medicijnresten in het water een groeiend probleem. Op verzoek van Schone IJssel zijn op drie plekken metingen gedaan bij rioolwaterzuiveringen die hun gezuiverd afvalwater lozen op de IJssel. ‘Alleen al op deze plekken komt jaarlijks zo’n duizend kilo aan medicijnresten in ons water terecht’, aldus Heebing. Waterschappen werken hard aan het terugdringen van medicijnresten in de IJssel.

Sloeproeiers vragen aandacht voor een schone IJssel
‘De sloeproeitocht voor een schone IJssel heeft als missie om mensen bewust te maken van het belang van een schone rivier. Daarin zijn we geslaagd’, vertelt Zijlstra.

Schone IJssel is een kennisnetwerk van inwonersinitiatieven, ondernemers en overheden, die samenwerken om de IJssel plasticvrij, schoon en gezond te maken voor de komende generaties.
Meer informatie op www.onzeijssel.nl/schoneijssel

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in