Er is leven na de groei, over duurzaamheid en aarde

De tweede inspiratie-avond van dit seizoen rond het thema Duurzaamheid, die vanuit het leerhuisprogramma van de Protestantse Gemeente Hattem georganiseerd wordt, is op dinsdag 6 februari. Dan komt econoom en schrijver Paul Schenderling naar Hattem om met ons te praten over de thema’s die in hij in zijn boek: Er is leven na de groei aan de orde stelt. De lezing begint om 20.00 uur in de Ontmoetingsruimte van de Emmaüskerk.

Draagkracht van de aarde
In zijn lezingen bespreekt Schenderling wat er nodig is om met behoud van het huidige welvaartsniveau toch duurzamer en vooral bewuster te gaan leven. Zo blijven consumeren als we nu doen, maar dan met een paar zonnepanelen hier, een paar windmolens daar en zelfs met een substantieel aantal elektrische auto’s, is niet de oplossing. Aan de hand van kleine en grote verhalen neemt hij mensen mee naar een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft, terwijl mensen gelukkiger zijn geworden en de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders intact is gebleven. Dit nieuwe verhaal voor Nederland is ambitieus, wetenschappelijk gefundeerd, sociaal en realistisch.

Schenderling is econoom, schrijver en spreker. Hij adviseert, schrijft en spreekt over sociale en ecologische vraagstukken vanuit een economische invalshoek. Schenderling is oprichter en programmaleider van Postgroei Nederland, een netwerk van deskundigen uit elf verschillende politieke partijen. Namens deze denktank schreef hij in 2022 het boek Er is leven na de groei.

Recht op een proportioneel deel
Voor zijn toekomstvisie laat Schenderling zich inspireren door het sociaal visioen van Jesaja. Hij vat Jesaja 5 in één zin samen: ‘Een rechtvaardige economie biedt één huis en één veld voor iedereen.’ Hierin staat het huis als symbool voor arbeid, want het huis is het meest arbeidsintensieve goed in een economie. Niet zo gek als je beseft dat het woord economie stamt van het Griekse woord Oikos, dat huis betekent. Een huis hebben betekent in de visie van Jesaja dat je vruchten kunt plukken van je eigen arbeid. Kun je dit niet, dan woon je in een krot. Pluk je de vruchten van andermans arbeid, uitbuiting, dan woon je in een paleis. In het visioen van Jesaja bestaan geen krotten en geen paleizen.
Het veld staat symbool voor de vruchten van de aarde. Iedereen heeft recht op een proportioneel deel daarvan. Let wel, dat geldt ook voor de toekomstige generaties!

Schenderling maakt altijd veel ruimte voor vragen en interactie. Vaak willen mensen weten welke maatregelen er nodig zijn om het nieuwe verhaal voor Nederland te realiseren. Daarbij komt het van pas dat hij ruim 10 jaar onderzoeks- en advieservaring heeft en ervaring met politiek-bestuurlijke processen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

De Protestantse Gemeente Hattem nodigt iedereen uit om op dinsdag 6 februari naar de Emmaüskerk te komen (Dorpsweg 27), aanvang 20.00 uur. Dorpsweg  Aanmelden mag via de mail: leerhuis@pknhattem.nl

Op 29 februari kan er in Amersfoort een masterclass gevolgd worden bij Schenderling.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in