Wethouder Hospers ondertekent ‘De 5 pijlers’ tegen eenzaamheid

Wethouder Welzijn Martijn Hospers heeft namens de gemeente Hattem het document ‘De 5 pijlers’ in de lokale aanpak tegen eenzaamheid ondertekend. Dit gebeurde in het bijzijn van verschillende vertegenwoordigers uit de Hattemse samenleving. De bijeenkomst werd ook gehouden om aanwezigen te interesseren om lokaal met elkaar tegen eenzaamheid samen te werken.

Uit de taboesfeer halen
Wethouder Hospers: “Bijna de helft van de volwassen Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. Niet iedereen kan of durft hier met anderen over te praten. Mensen zeggen al snel dat het goed met hen gaat, ook als ze zich eenzaam voelen. Het is belangrijk dat we eenzaamheid uit de taboesfeer te halen en dat mensen hier veilig met anderen over kunnen praten.”

Draagvlak creëren
De gemeente Hattem doet daarom graag mee aan het landelijke programma Een tegen eenzaamheid. In deze 5 pijlers gaat het onder meer om maatschappelijk draagvlak creëren en samen goede afspraken maken om de eenzaamheid aan te pakken.

In gesprek
De aanwezigen gingen onder meer met elkaar in gesprek over vragen als hoe herken je eenzaamheid en hoe kunnen we die in Hattem terugdringen. Van de partijen die mee kunnen helpen eenzaamheid terug te dringen werden naast zorg- en welzijnsorganisaties onder meer genoemd: kerken, sportverenigingen, culturele instellingen, zorgorganisaties maar ook lokale ondernemers en dienstverleners.

Percentages
In de presentatie werd aangegeven dat 47 procent van alle volwassen Nederlanders zich wel eens eenzaam voelt en 11 procent zeer eenzaam. Eenzaamheid komt procentueel het vaakst voor onder 75-plussers. Enkele andere groepen met extra risico op zich eenzaam voelen zijn: mensen met een beperking, niet-westerse migranten en laagopgeleiden.

Vervolgstappen
Stichting Welzijn Hattem, die onder meer het programma Welzijn op Recept uitvoert, werkt mee aan de uitwerking van de plannen. Welzijn op Recept is een belangrijk instrument om de eenzaamheid in Hattem terug te dringen.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in