Nieuws van de gemeenteraad van Hattem

Weet u welke Hattemers er in de gemeenteraad zitten en wat zij precies doen? Weet u hoe u als inwoner van Hattem mee kunt praten met de raadsleden en uw mening kunt geven? De gemeenteraad gaat u maandelijks informeren over het werk van de raad en de mogelijkheden voor u om invloed uit te oefenen. Veel leesplezier!

Info/contact
Op hattem.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u veel informatie over de gemeenteraad zoals de vergaderingen met agenda’s en vergaderstukken, de samenstelling van de raad, manieren om in- en mee te spreken, overzichten van vragen aan het college, toezeggingen van het college, moties en amendementen, etc. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de raadsgriffie via griffie@hattem.nl. Zij helpen u graag verder!

Vergadering van de raadscommissie 29 november 2021
Agenda van de commissie ARZ – aanvang 20.00 uur, live te volgen via RTV Hattem

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda en mededelingen
 3. Vaststelling besluiten- en toezeggingenlijst commissie ARZ d.d. 1 november 2021
 4. Belastingverordeningen
 5. Bestemmingsplan Woonzorgzone Geldersedijk
 6. Najaarsnota
 7. Eerste wijziging APV gemeente Hattem
 8. Samenwerking RKC regionaal
 9. Lijst Ingekomen Stukken-09
 10. Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen
 11. Mededelingen van en vragen aan het college
 12. Sluiting

Raadsvergadering maandag 13 december
De agenda van deze vergadering hangt mede af van de besprekingen in de commissies op 29 november. Vanaf 1 december is de raadsagenda te raadplegen op www.hattem.nl/gemeenteraad. De vergaderingen zijn live te volgen via RTV Hattem. Kijk voor frequenties op de website www.rtvhattem.nl. Via deze website is de vergadering ook live te volgen en/of terug te kijken op bijvoorbeeld uw pc, tablet of telefoon.


Raadslid in de schijnwerpers

Erik Kort
Fractievoorzitter D66
erikkort@hattem.nl

Wat is jouw favoriete plekje van Hattem en waarom?
Ik ken heel veel leuke plekjes in Hattem. Ik vind het daarom ook moeilijk om er slechts één te benoemen. Wat mij vooral aantrekt in Hattem is de afwisseling van de landschappen, zoals de Veluwse bossen, de uiterwaarden, de Hoenwaard en natuurlijk onze mooie historische binnenstad.

 

Waar ik ook een groot liefhebber van ben is de weidsheid van het buitengebied met soms heel mooie luchtspiegelingen.

Moet je als raadslid een geboren en getogen Hattemer zijn? Waar stond jouw wieg? Dat denk ik niet. Ik vind dat het belangrijk is om alle inwoners van Hattem te vertegenwoordigen binnen de raad. Ik denk dat diversiteit binnen de samenstelling van de raad van belang is, aangezien er in Hattem zowel geboren en getogen Hattemers wonen als ook nieuwe Hattemers. Ik ben zelf geboren in de stad Groningen en woon nu al 30 jaar met veel genoegen in Hattem.

Waar krijg jij energie van?
Ik ben resultaatgericht en haal er energie uit als we inwoners met resultaat kunnen helpen bij hun problemen. Ik merk dat wij als D66 vaak vroegtijdig thema’s op de agenda zetten die later ook door anderen omarmd worden. Het is niet altijd makkelijk om wat voor elkaar te krijgen, maar als het dan wel lukt geeft dat zeker energie!

Wat wil jij voor de toekomst van Hattem?
Hattem is een prachtige woongemeente met veel voorzieningen. Dat moeten we koesteren. We moeten huizen bouwen die goed passen in de bestaande omgeving met veel aandacht voor groen. De natuurgebieden moeten we beschermen en duurzaamheid bevorderen. Ik ben er van overtuigd dat we dat het beste kunnen doen als we een zelfstandige gemeente blijven en zelf kunnen beslissen over wat voor ons belangrijk is. Dat betekent echter niet dat we alles zelf moeten doen. Samenwerking is noodzakelijk voor de toekomst. De andere gemeenten binnen onze regio onderkennen dat ook.

Niet alleen landelijk maar ook op lokaal niveau wordt de bestuurscultuur meer dan ooit ter discussie gesteld. Het is belangrijk om de kloof tussen onze burgers, ondernemers en anderen te dichten voor zover dat mogelijk is. We hebben daar al het nodige voor gedaan in de afgelopen raadsperioden en dat zullen we ook blijven doen.

Stel jij je in 2022 weer verkiesbaar?
Ik vond het tijd om een stapje terug te doen na twee raadsperioden, maar ik zal wel in 2022 weer op de lijst staan. Erwin Kwakkel gaat deze keer de D66-lijst trekken en volgt mij dus op.

Ten slotte worden Hattemse successen gevierd. Klein of groot, als raad g
Ik ben trots op de ondersteuning tijdens de corona pandemie, de opknapbeurt van de binnenstad, het H2O bedrijventerrein dat nu mooi volloopt, de ontwikkeling van ’t Veen en de woonzorgzones en dat we nog steeds kunnen voorzien in alle zorg die nodig is.


In de commissies
Een raads(commissie)lid vertelt over een onderwerp dat aan bod komt in de eerstvolgende commissievergadering. Waar gaat het over? Wat betekent het voor Hattem? Wat wordt er van de raad verwacht?

Sander de Groot
Commissielid HattemCentraal
sanderdegroot@hattem.nl

Bestemmingsplan woonzorgzone, commissie ARZ
Voor de aankomende commissievergaderingen staat op beide agenda’s het onderwerp Integraal Kind Centrum (IKC). Bij de raadscommissie Algemene Ruimtelijke Zaken wordt het bestemmingsplan Woonzorgzone en IKC besproken en in de commissie Sociale Zaken het investeringskrediet voor het IKC. De woonzorgzone en het IKC is een complex dossier waarin ik mij afgelopen periode heb verdiept. Als beginnend commissielid (1,5 maand) neemt dit veel tijd in beslag. Mijn dossierkennis beperkte zich, voordat ik commissielid werd, tot het volgen van de krantenartikelen en de informatie op internet. Daarnaast moet ik ook eerlijk bekennen dat mijn kinderen al op de middelbare school zitten waardoor mijn interesse voor dit dossier tot voor kort niet groot was.

Als HattemCentraal merken we dat het IKC op locatie Woon-Zorgzone (Geldersedijk) voor menig Hattemer een gevoelig kwestie is. Verschillende meningen en mogelijk grote belangen spelen hierbij een rol. Via RTV Hattem heb ik de uitzending van de commissievergadering van februari 2019 teruggekeken. Bij deze vergadering waren veel ouders aanwezig en werd er gebruik gemaakt van het spreekrecht door twaalf personen. Het uiteindelijk door de raad genomen besluit kwam voor de omwonenden rondom de Geldersedijk als een complete verrassing.

Hierin is niet alleen voor HattemCentraal, maar ook voor de raad een rol weggelegd, namelijk hoe hier mee om te gaan. Ik vind het van zeer groot belang dat er goed aan participatie wordt gedaan bij alle betrokken partijen zoals omwonenden, scholen en ouders. Om in mijn rol als commissielid te groeien en goed beslagen ten ijs te komen op dit dossier, heb ik mij goed ingelezen. Tijdens de aankomende commissievergadering ga ik voornamelijk luisteren en kennis ophalen. Dit helpt om meer ervaring op te doen in de lokale politiek. Mijn collega commissieleden wens ik veel succes en een goede vergadering toe.

Praat mee!
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen om mee te praten over een onderwerp aan de digitale vergadertafel of in te spreken. Neem contact op met griffie@hattem.nl  voor meer informatie hierover.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in