Palliatieve zorg: leven toevoegen

Op uitnodiging van Vrijzinnigen Hattem houdt Sabine Netters – internist-oncoloog en specialist palliatieve zorg – op dinsdag 14 november in de Marke een lezing over ‘Palliatieve zorg: leven toevoegen aan de dagen. Zorg in de laatste levensfase en aandacht voor communicatie en betrokkenheid’.
Aanvang 20.00 uur. Locatie De Marke, Daendelsweg 2. Toegang 10 euro.

Compassievolle verbinding
Palliatieve zorg is een specialisme dat zich bezighoudt met mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het is veel breder dan alleen zorg in de stervensfase. Soms duurt de palliatieve fase zelfs jaren, meestal korter en soms verloopt een ziekte zo snel dat de palliatieve en de stervensfase samenvallen. Je kunt je voorstellen dat er in de palliatieve fase niet alleen lichamelijke klachten zijn zoals pijn of kortademigheid, maar dat ook andere aspecten van het leven uitvergroot worden. Te denken valt aan onderlinge relaties en zingevingsproblematiek.
Palliatieve zorg hanteert daarom een veel bredere benadering dan andere medische zorg. Goede palliatieve zorg heeft altijd compassievolle verbinding tussen mensen nodig.

Samen met Sander de Hosson – longarts – heeft Sabine Netters drie jaar geleden Carend opgericht. Carend staat voor End of Life Care en is een organisatie op het gebied van palliatieve zorg. Het motto van Carend is: iedere patiënt moet de zorg krijgen die hij/zij verdient, ook als genezing niet meer mogelijk is. Om dat te bereiken doet Carend veel op allerlei vlakken, mensen vertellen over palliatieve zorg is daar één van.

Leven toevoegen aan de dagen
De meeste mensen willen graag sterven in hun vertrouwde omgeving met een vaste arts en verpleegkundige ter ondersteuning. Dat lukt nog veel te vaak niet.
Door onderwijs, vooral via webinars, voor zorgverleners maar zeker ook voor patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers en naasten, levert Carend een bijdrage aan het tekort aan kennis en kunde. Op congressen en werkconferenties wordt gesproken over vernieuwingen zowel op medisch vlak als op het terrein van ondersteunende zorg. Dan gaat het om het verhogen van de kwaliteit van leven en bijv. over zingevingsvragen. “Leven toevoegen aan de dagen’ is de titel van het laatste boek van Sander de Hosson. Dat geeft aan waar het accent ligt: langer leven hoeft niet altijd beter te zijn. Streven naar kwaliteit van leven kan van grotere waarde zijn. Daarover met elkaar praten is in elk geval wat zou moeten gebeuren.

Praten over levenseinde
Door het aankaarten van thema’s rond ons aller eindigheid op social media en in de pers wordt gestimuleerd dat mensen meer met elkaar en met hun artsen en verpleegkundigen praten over wensen rond het levenseinde. En ook over vragen rond wel of niet doorbehandelen, waar wil je graag sterven en hoe organiseer je dat dan allemaal, hoe ga je om met angst en verdriet?

Maatschappelijke bewustwording
Politici bewust maken van de noodzaak meer geld vrij te maken voor palliatieve zorg is ook een deel van de missie. Nu is vooral nog de aandacht gericht op het ontwikkelen van genezende medicijnen. Zeker heel belangrijk, maar soms is passende zorg in de laatste levensfase waardevoller dan nog weer een behandeling met allerlei zware bijwerkingen. Dan moeten daarvoor wel voldoende middelen beschikbaar zijn. Advisering van zorgverleners en het steeds verder uitbouwen van expertise en goede samenwerking met bijvoorbeeld zorgverzekeraars hoort bij de kerntaken van Carend.

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in