Weer vernielingen aan ‘Kikkers in Concert’

“Hoe kan men straks herinnerd worden aan het 100-jarig jubileum van de Christelijke Muziekvereniging Hattem (CMH)”. De wens van de muziekvereniging was, de burgerij van Hattem een zichtbare en tastbare herinnering aanbieden. Met de vraag om een idee kwam CMH in 1996 bij Henk Beernink, lid – en naamdrager – van Beeldhouwgroep Beernink (nu Beeldhouwersgilde Hattem e.o.). Hij legde het in de week bij de beeldhouwers. Een periode van onderzoek naar de mogelijkheden volgde. Dankzij financiële ondersteuning van CMH, gemeente Hattem, Dr. J.H. Sypkens Smit en de belangeloze medewerking van veel specialisten op het gebied van natuursteen en haar bewerking, water, verwijdering van de blubber op de bodem, aanpassing van de gracht, zandsuppletie, vrachtwagen en hoogwerker, kon het project worden uitgevoerd.

Ter voorbereiding van de onthulling werd een brede feestcommissie ingesteld uit leden van CMH en de beeldhouwgroep, die de public relations regelde en een programma opstelde. De onthulling, op zaterdag 16 oktober 1999, was een happening voor heel Hattem.

Er was een massa volk op de been, het was dringen om een plaatsje met uitzicht op de festiviteiten. Het was zo druk dat het musicerende CMH vastliep op de mensenmassa bij het brugje over de gracht. Vrolijke muziek klonk uit de speakers, kikvorsman Berend Visser maakte zich gereed voor zijn werk onderwater.

Toespraakjes gingen de openingshandeling vooraf. De burgemeester, Mevr. Abbenhues gaf het startsein voor de onthulling waarna de kikvorsman in rode en groene wolken onder de klanken van “We all stand together” uit het water tevoorschijn kwam, de fontein begon te lopen, de paraplu’s welke de kikkers aan het zicht onttrokken, werden weggehaald. CMH zette in met: “Er ligt stadje aan de IJssel” en spontaan zong de hele mensenmassa mee. Een groter koor heeft Hattem nooit gekend.

Toen de rookwolken waren opgetrokken kon een ieder genieten van de eerste aanblik van het totale beeldhouwwerk. Het was mooi, het zag er prachtig uit. Loftuitingen van alle kanten.

Hebben ouders, aanwezig bij de onthulling het verhaal ook doorverteld aan hun kinderen? Zo niet, misschien is het een idee dit alsnog te doen? Wellicht helpt het om het onderstaande te voorkomen. “Kikkers in Concert” een blijvende herinnering? Als het zo doorgaat niet!

Het zag er prachtig uit
Ja, met nadruk, zag er prachtig uit!
In de bijna 19 jaar dat het kunstwerk er staat heeft het heel wat te verduren gehad. Verwaarlozing (van gemeentewege) en vandalisme was haar lot. De kikker tegen het pompgebouw is met een hamer getracht totaal te vernielen. Hij kwam zwaar gehavend uit de strijd. De dirigent ging omver en zijn baton is een kronkelstokje geworden. Één van de kikkers, staande in het water, werd van de sokkel geworpen en kwam in de gracht terecht.

Onkruid tierde lange tijd welig tussen de kieren van de Plompenbladen. Drek uit de gracht werd gedrapeerd over de kikkers. Rond de Plompenbladen dreef kroos en ander slierten groen. “Kikkers in Concert” werd omringt door in de gracht geworpen afval.

In april van dit jaar is er, op initiatief van het Beeldhouwersgilde Hattem, groot onderhoud gepleegd. De kikkers en de plompenbladen zijn schoongemaakt, onkruid verwijderd, het gras rond de op de wal liggende kikkers kort geknipt. Het concert lag er weer mooi bij. Met nadruk op “lag”! Weer sloeg vandalisme toe. Éen van de kikkers is zijn oor en een deel van de kop kwijt.

Wat jammer is het toch dat iets wat met zoveel enthousiasme gemaakt is als geschenk voor de burgerij van Hattem, steeds vernield en verwaarloosd wordt. Maar vooral dringt de vraag zich op: “Waarom?” Waarom wordt dit kunstwerk vernield? Wat is de lol hiervan?

Het gilde nodigt de vernieler(s) uit om ons dat te vertellen. Niet om een schrobbering te krijgen maar om uit te leggen wat er in jullie omgaat. Kom eens kijken en praten, of een paar keer mee doen aan een klein project om te ervaren wat het is om natuursteen te bewerken en wat er bij komt kijken. Graag nodigen wij de jongelui, die het kunstwerk te lijf gingen met stenen of hamers, om dit najaar op een dinsdagmiddag of dinsdagavond te komen kennismaken met steen en te ervaren wat er bij komt kijken om iets vorm te geven in dit harde materiaal.

Zien we jullie? Het Beeldhouwersgilde Hattem werkt in Atelier Steengoed Beernink aan de 3de Industrieweg 1. Doen!

Bron: Beeldhouwersgilde Hattem

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in