Hattemer politiek vraagt hulp provincie voor musea

De impact van de corona-crisis op de Hattemse musea is groot. Dat bleek onlangs al uit de oproep van het Bakkerijmuseum aan het college en de raad. Maar ook het Voerman Museum Hattem en het Anton Pieck Museum ervaren de gevolgen van de corona-crisis.

De politieke partijen in Hattem zijn zich bewust van deze problemen en gaan daarom ook in gesprek met de musea. Het CDA Hattem heeft onlangs een gesprek gehad met directeur Fred Voskuil van het Bakkerijmuseum. In dat gesprek herhaalde Voskuil nog eens dat steun voor het museum noodzakelijk is. Mede naar aanleiding van dit gesprek zocht het CDA Hattem contact met de CDA-fractie in de Gelderse Provinciale Staten. Zij besprak de ‘brandbrief’ van het Bakkerijmuseum met de provinciale CDA-fractievoorzitter Gerhard Bos, die adviseerde om op korte termijn actie te ondernemen naar de provincie.

Ook de CU in Hattem heeft de problematiek onder de aandacht gebracht van de provincie. Samen met statenlid Wouter Kamp bracht fractievoorzitter van het CU in Hattem een bezoek aan het Bakkerijmuseum. Kamp zegde tijdens dit bezoek aan museumdirecteur Fred Voskuil toe de problematiek mee naar Arnhem te nemen.

Financiële steun provincie
Provinciale Staten is in de statenbrief van 19 mei 2020 ingegaan op de Provinciale aanpak COVID-19. In deze brief staan ook de kaders om eventueel financiële steun te kunnen ontvangen voor bijvoorbeeld cultuur zoals musea.
Daarnaast zal het CDA de urgentie van de musea komende raadsvergadering aan de orde stellen, omdat deze musea een meervoudige en belangrijke rol vervullen in Hattem en de Noord-Veluwe.

Museumbezoek
Het CDA Hattem is vrijdagmiddag 22 mei in gesprek geweest met de museumdirecteuren Daphne Kampman van het Voerman Museum en Mathilde Stam van het Anton Pieck Museum. Met hen werd gesproken over de korte termijngevolgen en middellange termijngevolgen van de corona-crisis. Beide museum zijn, evenals het Bakkerijmuseum, gesloten sinds het begin van de corona-crisis. Daardoor hebben de museum inkomsten gemist aan entreegelden. Binnenkort gaan de musea weer open, maar het aantal bezoekers zal veel minder zijn dan voorheen vanwege de coronamaatregelen.
Zowel het Anton Pieckmuseum als het Voerman museum heeft een reserveringssysteem. Daarop komen de eerste reserveringen binnen. Verder hebben beide musea moeten investeren in desinfectiemiddelen, kuchschermen en bestickering.

Help de musea
Niet alleen de provincie Gelderland kan de helpende hand bieden, iedereen kan financieel een steentje bijdragen aan de musea. Dit kan door donateur te worden van een of wellicht meerdere musea.

1 REACTIE

  1. Er is nog wel een verschil tussen het Voerman- en Anton Pieckmuseum en het Bakkerijmuseum. Ik zie het Bakkerijmuseum toch meer als een commerciele instelling.
    In de loop der jaren zijn er meerdere panden aangekocht met recentelijk nog het Daendelshuis waarmee het 5 monumentale panden in bezit heeft. Kan er van uitgaan dat dit bedrijf toch redelijk vermogend moet zijn. Vindt het ongepast dat er om extra subsidie wordt gevraagd naast de bestaande overheidsregelingen. Ondanks bovenstaande blijft het een mooie publiekstrekker voor Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in