Bezoeken 75-jarigen starten weer

Stichting Welzijn Hattem (SWH) hervat de bezoeken aan 75-jarigen. Vanwege corona is dit project vorig jaar tijdelijk stil gelegd. Nu de maatregelen grotendeels zijn opgeheven, gaan de ouderenadviseurs weer verder met het maken van afspraken voor een bezoek aan iedereen die in Hattem woont en 75 jaar wordt. Als eerste worden mensen bezocht die in 2021 75 jaar zijn geworden en door corona nog geen bezoek hebben gehad.

Het is een misverstand dat de bezoeken alleen bedoeld zijn voor de 75-jarigen die in minder gelukkige omstandigheden leven. Ze zijn zeker ook bedoeld voor mensen die het ‘goed doen’. SWH wil er voor alle Hattemers zijn en leren van iedereen in welke omstandigheid dan ook. Tijdens een bezoek wordt gevraagd naar gezondheid, veiligheid, beweging en voeding. Maar ook naar zaken die in de nabije of verder toekomst liggen, zoals een levenstestament (niet te verwarren met een overlijdenstestament). Telefoongebruik, internetfraude en zaken die de overheid en gemeente van de burgers vragen komen in het gesprek ook aan de orde.

Sociale kaart
De gesprekken worden gevoerd aan de hand van een vragenlijst. Hen je tijdens het bezoek een vraag of een wens? De ouderenadviseur probeert jou zo goed mogelijk te helpen of je door te verwijzen naar het juiste adres. Handig is daarbij ook de Sociale Kaart van Hattem. Daarop staan alle instanties waar inwoners van Hattem terecht kunnen.

Van tijd tot tijd wordt de wethouder en/of de gemeenteraad bijgepraat over de bevindingen van de ouderenadviseurs. Zoals bijvoorbeeld de behoefte aan bestendige woningen, met name in het koopsegment. De gemeente hoort graag de wensen en/of klachten vanuit de samenleving om hier zo goed mogelijk op te kunnen anticiperen.

75-jarigen worden op korte termijn door één van de ouderenadviseurs gebeld om een afspraak te maken. Wil je op kortere termijn een gesprek, dan kan je bellen naar Stichting Welzijn Hattem, telefoon 038- 4432881 of e-mailen naar info@swhattem.nl .

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in