Erik van Dijk vertelt over de ontwikkelingen van korstmossen

Korstmossen, een bijzondere samenlevings- vorm van schimmels en algen, vertonen heel veel verschillende vormen die onder een loep duidelijk worden. Ze komen voor op bomen, op stenen en ook op kale bodems zoals stuifzanden.

Veel soorten korstmossen zijn heel gevoelig voor de luchtkwaliteit en ze worden daarom vaak geïnventariseerd om de luchtkwaliteit te monitoren.

De ecoloog Erik van Dijk inventariseerde sinds 1973 korstmossen in veel gebieden in Nederland, met name in Limburg en Overijssel, en doet verslag van de zeer opvallende veranderingen van de op bomen voorkomende korstmossen.

In een inleiding laat hij zien wat een korstmos is, geeft de globale kenmerken weer en laat de meest algemene soorten van Overijssel zien. De opgetreden veranderingen van de korstmos-soorten worden besproken in relatie tot de milieuveranderingen die we gedurende 40 jaar zagen: veranderingen bij elektriciteitscentrales en fabrieken, toenemende bioindustrie en mestgebruik in de landbouw en klimaatveranderingen.

Datum: Donderdagavond 1 maart
Plaats: Wijkcentrum Weijenbelt, Campherbeeklaan 82a (zijingang), Berkum, Tijd 20 uur. Toegang gratis, consumpties Euro 0,50.
Organisatie: KNNV-Vereniging voor Veldbiologie afd. Zwolle
Informatie: tel. Erik van Dijk 06-22441315