Omgevingsverordening Gelderland bijna vastgesteld

Op 22 september 2020 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp voor de Omgevingsverordening vastgesteld. Dit ontwerp heet actualisatieplan 7. De verordening lag van 2 oktober tot en met 13 november 2020 ter inzage. Hierop zijn ook reacties gekomen die rechtstreeks de gemeente Hattem aangaan.

Zonnepark vuilstort
Natuur en Milieu Gelderland heeft aangegeven dat zij de ontwikkeling van een zonnepark op de voormalige stortplaats in de gemeente Hattem niet vinden passen binnen de bestemming van het Gelders Natuurnetwerk (GNN).
In haar reactie geeft de provincie aan dat het GNN geen voor de hand liggende locatie is voor (grootschalige) opwekking van energie. Op de bescherming van het GNN zal door de provincie worden toegezien. De provincie ziet daar ook een verantwoordelijkheid voor gemeente.
Pauliene Mars van de Vereniging Landschap & Milieu Hattem (VLMH) schrijft in een reactie op het antwoord van de provincie: ā€œInmiddels staat het initiatief ook niet meer op de kaart van de RES- Noord Veluwe. Wij gaan ervan uit dat het initiatief op de Nassaulaan niet doorgaat.ā€

Parkeren Konijnenbergweg
De bosjes langs het fietspad en de voetbalvelden bij de Konijnenbergerweg te Hattem vallen tot nog toe onder het GNN. In Actualisatieplan 7 wordt de GNN-status van deze bosjes opgeheven. Indiener heeft dankzij deze status de gemeenteraad ervan kunnen weerhouden deze bosjes te laten kappen om er te kunnen parkeren. Er is een grote druk vanuit de voetbalverenigingen om parkeerruimte te creƫren ten koste van het groen, terwijl er prima alternatieven zijn. Deze bosjes vormen een essentiƫle verbinding van de Veluwe naar de uiterwaarden (Hattemer Poort) en sluiten aan op de tuinen (o.a. van indiener), die ook deels een GNN status hebben. Indiener vraagt of de bosjes langs de Konijnenbergerweg en langs het fietspad de GNN- status kunnen behouden.
De provincie antwoordt dat de bosjes waarnaar wordt verwezen onderdeel blijven van het GNN.

Vestiging Lidl aan de Populierenlaan
Diverse supermarkteigenaren en de HAVO maakten bezwaar tegen de vestiging van een supermarkt aan de Populierenlaan. De voornaamste redenen zijn dat deze vestiging tegen het bestemmingsplan ingaat en dat het leidt tot een ontwrichting van de verzorgingsstructuur en het winkelbestand van Hattem.
De provincie reageert hierop dat zij niet expliciet ingaat op de specifieke omstandigheden hiervan, omdat deze het beste lokaal via de bestemmingsplanprocedure afgewogen kunnen worden. De provincie adviseert bezwaarmakers dan ook hun bezwaren te richten tot het College van B&W en/of de gemeenteraad van Hattem omdat die hier een besluit over nemen.

Landgoed Molencaten
De VLMH betreurt dat door de herbegrenzing het oppervlak van het GNN afneemt. ā€œDe twee meest opvallende zijn: camping Molecaten en een perceel aan de ingang van de hertencorridor. Op beide hebben we de provincie attent gemaakt, maar die wil de wijzigingen niet intrekken,ā€ schrijft Pauliene Mars namens de VLMH.
De provincie geeft in haar antwoord aan dat bij Landgoed Molencate de bebouwing die geen bestemming natuur of bos heeft uit het GNN is gehaald, omdat het geen natuur is en de provincie hier ook geen ambitie heeft om hier natuur te realiseren.

GeĆÆnteresseerden kunnen de volledige Reactienota Actualisatieplan 7 ā€“ Omgevingsverordening 2021 vinden op de website van de provincie Gelderland. Op 3 maart nemen Provinciale Staten een besluit over de aangepaste Omgevingsverordening.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in