Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk in Hattem fuseren

De Hervormde Gemeente Hattem en Gereformeerde Kerk Hattem verenigen zich op 1 januari 2022 tot Protestantse Gemeente Hattem. Beide kerken maken nu nog deel uit van de gefedereerde Protestantse Gemeente in wording te Hattem die in 2013 ontstond. Met dit besluit tot samengaan worden de plaatselijke Hervormde Gemeente (ontstaan in 1580) en Gereformeerde Kerk (uit 1835) opgeheven. De twee wijkgemeenten Stadsnoordwestwijk en Protestantse Wijkgemeente blijven bestaan en krijgen op 1 januari een nieuwe naam: Hervormde Wijkgemeente De Bron en Protestantse Wijkgemeente De Rank.

In 2004 fuseerden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden tot Protestantse Kerk in Nederland. Lokale kerken mochten zelf beslissen of zij ook plaatselijk gingen fuseren. Sommige gemeenten besloten dit niet te doen. Andere kozen er voor dit wel te doen, al dan niet via de tussenstap federeren. In Hattem werd gekozen voor eerst federeren.

Wijkgemeenten
De Hervormde Gemeente Hattem telde vóór de federatie drie wijkgemeenten: de Stadswijk, Noordwestwijk en Zuidwijk. De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Zuidwijk besloten in 2013 ook op wijkniveau te federeren. Dit leverde een wijkkerkenraad op met zowel hervormde als gereformeerde ambtsdragers. De Hervormde Stadswijk (Confessioneel) en Hervormde Noordwestwijk (Gereformeerde Bond) federeerden enkele jaren geleden tot Hervormde Wijkgemeente Stadsnoordwestwijk. Sindsdien telt de Protestantse Gemeente in wording te Hattem twee wijkgemeenten.

Aantal leden
Inmiddels zijn de laatste benodigde goedkeuringen voor samengaan verleend, waardoor eind deze maand de notariële akte voor samengaan kan passeren.
De nieuwe Protestantse Gemeente Hattem telt een kleine 2500 leden. De Grote of Andreaskerk in de binnenstad en de Emmaüskerk aan de Dorpsweg blijven voorlopig beide in gebruik voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. De fusie is mede voorbereid door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van beide kerken en een adviseur van Kerkvitaal. Deze stuurgroep heeft naar de wensen voor de toekomst gekeken en de organisatorische en financiële mogelijkheden om die te realiseren.

Twee vitale wijkgemeenten
Dit onderzoek leverde een unaniem pro samengaan advies op met als focus een toekomstbestendige Protestantse Gemeente Hattem met twee vitale wijkgemeenten. Bij dat toekomstplaatje horen een fulltime predikant voor elke wijkgemeente en veel ruimte om ook op wijkniveau invulling te geven aan de eigen identiteit.

Andere pluspunten
Andere argumenten pro samengaan waren: een samenvoeging van beide ledenadministraties met daardoor minder administratieve versnippering, werken met nog één in plaats van twee begrotingen voor de kerk (College van Kerkrentmeesters) en de Diaconie èn een forse vermindering van het aantal jaarlijkse kerkelijke vergaderingen. Zo maken de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente, de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk en de Federatieraad op 1 januari plaats voor een nieuwe compactere Algemene Kerkenraad. Daarnaast dragen beide kerkelijke gemeenten met dit besluit een steentje bij aan de Bijbelse oproep om niet gescheiden maar samen op te trekken in het geloof.

Bijeenkomst
De Protestantse Gemeente Hattem hoopt dat het mogelijk is om in de tweede helft van januari een bijeenkomst te organiseren met extra aandacht voor deze vereniging. Of dit lukt – en zo ja op welke manier – hangt mede af van de dan geldende coronamaatregelen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in