Actiegroepen doen aangifte tegen topambtenaren en directeuren Schiphol en Lelystad Airport

Actiegroepen tegen Lelystad Airport hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en tegen bestuurders en directeuren van Schiphol, Lelystad Airport en verschillende adviesbureau’s.

Bij de actievoerders bestaat het vermoeden dat er onder andere sprake is van misbruik van gezag en valsheid in geschrifte bij de stikstofberekeningen. Dat blijkt uit de aangifte die is ondertekend door verschillende actiegroepen waaronder van de Veluwe.

‘Er is geen andere conclusie mogelijk dan dat er opzettelijk met cijfers is gesjoemeld om onder de vergunningsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming uit te komen’, staat in de aangifte. De ondertekenaars vragen het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie onderzoek in te stellen.

Grotere stikstofuitstoot op de Veluwe
De afgelopen jaren werd Lelystad Airport in Den Haag een politiek zwaar beladen dossier. De oorspronkelijke opening was in april 2018 gepland. Inmiddels is dat al verschillende malen uitgesteld, onder meer nadat actievoerders fouten in milieuberekeningen aantoonden.

In de aangifte stellen de actiegroepen dat bij verschillende rapporten de stikstofberekeningen niet kloppen en bestaat er bij hen het vermoeden dat cijfers jarenlang bewust zijn gemanipuleerd.

Zo wordt een tijdlijn geschetst sinds 2014 en wordt beschreven dat als de berekeningen juist waren uitgevoerd zou blijken dat de stikstofuitstoot op de Veluwe veel groter was. Door een lage stikstofuitstoot was het voor het vliegveld niet nodig een aparte natuurvergunning aan te vragen.

Zie ook: Actiegroep krijgt gelijk stikstofberekening klopt niet

Eind maart werd bevestigd door berekeningen in een rapport van het RIVM en de Commissie voor de milieueffectrapportage dat de stikstofberekening van Lelystad Airport niet klopte. Daarop is alsnog een aparte aanvraag voor een natuurvergunning opgestart.

In de aangifte stellen de actiegroepen dat er verdenkingen zijn dat: ‘EssentiĂ«le informatie is weggehouden en er onjuiste informatie is weergegeven in meerdere formele rapporten. Vanwege de schending van belangrijke rechtsstatelijke beginselen hebben wij besloten om aangifte te doen van valsheid in geschrift dan wel een ambtsmisdrijf.’

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in