Lezing en excursie klooster Hulsbergen

De Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) en bezoekerscentrum Vrieze’s Erfgoed houden in juni een lezingencyclus waarbij verschillende facetten van het klooster St. Hiëonymus of Hulsbergen worden belicht. De serie wordt afgesloten met een excursie over het Kloosterpad en bezoek aan de locatie waar het klooster heeft gestaan. Na afloop is er een middeleeuwse maaltijd van soep en brood.

Met de lezingencyclus wil de SRW de aandacht vestigen op het belang van het klooster Hulsbergen (1407-1588) binnen de Moderne Devotie, voor de economische ontwikkeling en voor de waterbeheersing in het gebied. Terreinen waarop de bewoners van het fraterhuis een stempel hebben gedrukt.

De serie start dinsdag 12 juni met lezingen door Roderick Geerts van ADC ArcheoProjecten en Dennis Worst van Cultuurland Advies. Roderick gaat in op de resultaten van het archeologisch onderzoek in het gebied Hoogwatergeul en de prehistorische bewoning van het gebied. Dennis sluit daarop aan met een lezing over de landschappelijke ontwikkelingen en de middeleeuwse geschiedenis van het gebied zoals beschreven in de Landschapsbiografie Wapenveld.

Mariska van Beusichem is voorzitter van de stichting Thomas a Kempis en zij gaat op dinsdag 19 juni vertellen over de Moderne Devotie, de beweging waar het klooster Hulsbergen onderdeel van was. Het oudst bekend afschrift van het beroemde werk ‘De navolging van Christus’ van Thomas a Kempis is door de fraters van Hulsbergen uitgevoerd.

Evert de Jonge uit Emst komt op 26 juni naar Vrieze’s Erfgoed. Hij publiceerde al verschillende verhalen over het klooster Hulsbergen en haar bewoners. Hij laat zijn licht schijnen over de mogelijke omvang van het klooster en haar betekenis voor de ontwikkeling van het gebied.

Zaterdagmorgen 30 juni volgt vanaf 10.00 uur de afsluitende bijeenkomst. Na een ontvangst wordt onder leiding van Bernard Bos en Jan Nitrauw een excursie gemaakt naar de kloosterlocatie via het Kloosterpad. Afsluitend wordt door Edith Westendorp een middeleeuwse maaltijd van soep en brood verzorgd.

De avondbijeenkomsten worden gehouden op bezoekerscentrum Vrieze’s Erfgoed aan de Groteweg 54 in Wapenveld. Ze beginnen om 19.30 uur met een ontvangst en een bezichtiging van de expositie ‘Het water de baas, een monnikenwerk rond Wapenveld’ met tekeningen van Bernard Bos over het klooster en bodemvondsten die zijn gedaan.

De kosten zijn 7,50 euro per lezing inclusief koffie/thee en de kosten voor de excursie inclusief maaltijd zijn 12,50 euro. Deelname aan alle activiteiten kost 27,50 euro per persoon. Opgeven vooraf is verplicht via info@vriezeserfoed.nl of bel telefoon 06 – 151 947 80.