Mannenensemble ‘Into My Heart’ in CGK ‘De Veste’

In de reeks van ontmoetingsmomenten wordt op zondag 6 mei in CGK ‘De Veste’ weer een bijzondere dienst gehouden. Het mannenensemble ‘Into My Heart’ uit Zwolle zal aan deze dienst hun medewerking verlenen. Dit enthousiaste ensemble zingt een aantal liederen a capella.

Evenals op 1 april wordt deze dienst voorgegaan door prof. dr. Huygen, begint om 19.00 uur en vanaf 18.30 uur is de kerk geopend. U vindt ‘De Veste’ aan de Korte Kerkstraat 8.

Deze dienst wordt georganiseerd in een reeks van ontmoetingsmomenten en -diensten. Voor en na deze momenten is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. In de maand mei wordt ook weer het koffiepunt georganiseerd.