Groot onderhoud Apeldoorns Kanaal van start

Op maandag 30 april wordt begonnen met de voorbereidingen van het groot onderhoud van het Apeldoorns Kanaal tussen het Bastion bij Hattem en de IJssel. Aannemer Heuvelman-Ibis start dan met een waterbodemonderzoek en rond de zomervakantie begint het baggeren. Ook worden de damwanden vervangen en de oevers opgeknapt. Door het baggeren komt het kanaal weer op de oorspronkelijke diepte.

Het vervangen van de oude, houten damwanden is nodig omdat ze in slechte staat verkeren en onvoldoende steun geven aan de oever. Er komt een stevige, stalen damwand voor in de plaats.

Bij onderzoek werd asbest aangetroffen tussen het puin dat in het verleden in het kanaal is gestort. Daarom starten de werkzaamheden enkele maanden later dan voorzien. Het werk is eind van het jaar afgerond.

Veel werkzaamheden gebeuren vanaf het water. Toch kunnen bewoners en bedrijven tijdelijk ook te maken krijgen met bijvoorbeeld extra werkverkeer. Het waterschap streeft er uiteraard naar de overlast zo veel mogelijk te beperken. De aannemer zorgt ervoor dat bewoners en belanghebbenden tijdig worden geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Waterschap Vallei en Veluwe voert de onderhoudswerkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat, de beheerder van dit deel van het Apeldoorns Kanaal bij Hattem dat door de uiterwaarden van de IJssel loopt.