CDA Hattem pleit voor een goed laadpaalbeleid

Tijdens de commissievergaderingen van 17 januari besprak de gemeenteraad de Laadvisie van de gemeente Hattem. In deze visie geeft de gemeente aan het aantal laadpalen in Hattem te willen uitbreiden tot 500 in 2025.

Het CDA Hattem is een warm voorstander van de aanleg van meer laadpalen. Commissielid Herman van den Berg licht toe: “Steeds vaker zien we dat de auto elektrisch is. Daarom is een goed plan voor publieke laadpunten voor elektrische auto’s belangrijk.” Tegelijkertijd vindt het CDA Hattem dat de Laadvisie over een drietal punten geen duidelijkheid geeft voor inwoners.

Kosten
Van den Berg noemt als eerste de prijs. In het voorstel van het college is het uitgangspunt dat de aanleg en het beheer van laadpalen aan de markt wordt overgelaten. “Het CDA Hattem kan zich hierin vinden, maar vraagt zich af hoe de gemeente de kostenontwikkeling in de hand kan houden, zodat inwoners niet te veel hoeven te bepalen. Als een laadpalenbedrijf het monopolie krijgt is concurrentie verdwenen en kan het daarmee vrij de prijs van het laden bepalen. Dat vraagt om prijsregulatie.”

Parkeerproblematiek
Het CDA Hattem vraagt zich verder af hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat er geen parkeerproblematiek ontstaat. “Als er honderden extra laadpalen geplaatst worden in onze openbare ruimte grijpt dit in op het gebruik van de parkeerplaatsen. Voor de brandstofauto is er dan minder keuze, tenzij er extra parkeerplaatsen aangelegd worden. Anderzijds zijn gebruikers van stekkerauto’s afhankelijk van onder meer het parkeergedrag van gebruikers van brandstofauto’s. Hoe gaat de wethouder dit oplossen?” aldus Herman van den Berg. De wethouder ziet deze potentiële frictie ook wel maar wil dit door het ‘slim’ plaatsen van laadpalen zoveel mogelijk voorkomen.

Gelijke parkeerrechten
Van den Berg laat ten slotte weten dat het CDA Hattem voorstander is van gelijke parkeerrechten voor alle autobezitters. “In de Laadvisie staat dat laadpalen kunnen worden aangevraagd door particulieren, waarna de gemeente op zoek gaat naar een goede locatie voor plaatsing. Het CDA Hattem leest daarin dat particulieren een eigen parkeerplaats in de openbare ruimte kunnen kopen. Indien er sprake is van een bijzondere omstandigheid zoals een invalidenparkeerplaats hebben wij geen bezwaar, maar alle ander autobezitters zouden in de openbare ruimte dezelfde rechten op een parkeerplaats moeten houden.”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in