Daling uitkeringsgerechtigden in Hattem door maatwerk

Staatssecretaris Tamara van Ark vindt dat alle mensen die een bijstandsuitkering krijgen een tegenprestatie moeten leveren. De staatssecretaris van Sociale Zaken schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Wat doet Hattem?
Op de vraag hoe Hattem omgaat met mensen die een bijstandsuitkering krijgen heeft verantwoordelijk wethouder Carla Broekhuis het volgende geantwoord. ‘In de gemeente Hattem zetten we voor alle uitkeringsgerechtigden in op maatwerk. Iedereen die kan participeren in de samenleving krijgt een traject op maat, dit kan gericht zijn op betaald werk, vrijwilligerswerk of activering en/of verbetering van de Nederlandse taal.’

‘We hebben vanuit de Participatiewet voldoende mogelijkheden om de uitkeringsgerechtigden dit traject te laten volgen en dus te activeren en re-integreren. Dit heeft in het afgelopen jaar tot een forse daling van het aantal uitkeringsgerechtigden geleid. We hebben ook de mogelijkheid om de tegenprestatie in te zetten.’

Dwingende re-integratietrajecten
‘Er is in het kader van de tegenprestatie nog geen één keer handhavend opgetreden, maar er zijn wel dwingende re-integratietrajecten ingezet. Deze trajecten zijn onder andere bestemd voor niet gemotiveerde kandidaten. Dit levert eerder resultaat op richting betaald werk dan de tegenprestatie.’

Landelijke afspraken
De Participatiewet regelt dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt met betrekking tot het opdragen van een tegenprestatie. Het college heeft veel beleidsvrijheid in de wijze waarop de tegenprestatie wordt uitgevoerd. De Staatssecretaris vindt dit niet gewenst en gaat nu in gesprek met de VNG en vertegenwoordigers van 45 gemeenten over de uitvoering van de tegenprestatie.

Wethouder in Hattem Actueel
Zaterdag 23 november 2019 is Carla Broekhuis te gast in Hattem Actueel om verder te praten over de Participatiewet in Hattem en over de plannen voor de woon- zorgzone bij de Geldersedijk. Hattem Actueel is op zaterdag live te beluisteren op Radio Hattem van 10.00 tot 12.00 uur. Daarna kan de uitzending worden teruggeluisterd via uitzending gemist op de website van RTV Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in