Marijn Ornstein voorgedragen als nieuwe dijkgraaf

Mevrouw mr. Marijn Ornstein is door het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe voorgedragen als nieuwe dijkgraaf. De nieuwe dijkgraaf wordt na voordracht door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar.

Ornstein de best passende kandidaat voor het waterschap
Het Algemeen Bestuur heeft in de profielschets aangeven vooral op zoek te gaan naar een kandidaat die in staat is de complexe opgaven van deze tijd in samenwerking met partners tot uitvoering te brengen. In Ornstein heeft het Algemeen Bestuur een bevlogen en kleurrijke kandidaat gevonden die partijen verbindt en ervaring heeft in zowel de politiek bestuurlijke, maatschappelijke en private sector.

Marijn Ornstein (49 jaar) is werkzaam bij Royal Schiphol Group, waar ze verantwoordelijk is voor de fysieke veiligheid, waaronder het brandweerkorps van de luchthaven. Marijn Ornstein: “Dijkgraaf is voor mij een welbewuste carrière switch. Ik voel de urgentie om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Water en daarmee ook de waterschappen spelen daarin onmiskenbaar een belangrijke rol. Zonder water geen leven. Water raakt iedereen. We staan voor complexe uitdagingen en moeten hard aan de slag. Ik ben heel blij met de aanbeveling van het Algemeen Bestuur en kijk ernaar uit dit vooruitstrevende en innovatieve waterschap de toekomst in te leiden.

Wervingsprocedure
Marijn Ornstein volgt Tanja Klip-Martin op die begin januari 2020 aangaf haar ambt als dijkgraaf per 1 augustus 2020 neer te leggen. De wervingsprocedure startte aanvankelijk in maart 2020. Door de Covid-pandemie werd deze uitgesteld en verzocht het Algemeen Bestuur dijkgraaf Tanja Klip-Martin langer aan te blijven. Medio juni werd de procedure herstart. Op de vacature voor een nieuwe dijkgraaf hebben 68 kandidaten gereageerd. De vertrouwenscommissie voerde in september en oktober gesprekken met kandidaten.

Het streven is dat Ornstein, na haar benoeming bij Koninklijk Besluit, met ingang van 1 februari 2021 begint als dijkgraaf bij Waterschap Vallei en Veluwe. De dijkgraaf is de voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van het waterschap.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in