Advies Waterschappen van verkenner Cornelissen: BBB, Water Natuurlijk, ChristenUnie en SGP

Een minderheidscollege van BBB, Water Natuurlijk, ChristenUnie en SGP. Op basis van de wens tot een brede afspiegeling van het algemeen bestuur en een deskundig bestuur, ligt deze combinatie volgens verkenner Cornelissen het meest voor de hand als nieuw dagelijks bestuur voor Waterschap Vallei en Veluwe. Deze partijen bevatten een mix van ervaring, deskundigheid en vernieuwing. Het advies wordt woensdag 12 april besproken in een openbare vergadering van het algemeen bestuur.

Een breed dagelijks bestuur
Verkenner Bertus Cornelissen: β€œEen breed dagelijks bestuur van topkwaliteit. Dat is de grote wens. Daarbij wordt een minderheidscollege door een meerderheid van partijen als meest gewenst gezien. Met deze combinatie wordt recht gedaan aan deze wensen. Ik besef echter dat in deze combinatie ook een behoorlijke spanning aanwezig is. Toch stel ik voor om met deze partijen te onderzoeken hoe een stabiel en goed team kan worden gevormd. Want deze combinatie doet het meest recht aan wat u belangrijk vindt.”

In de week van 27 maart 2023 sprak Cornelissen, wethouder in Putten, op voorspraak van de BBB en op verzoek van de fractievoorzitters met vertegenwoordigers van alle partijen die in het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe zijn gekozen. Ook heeft hij gesproken met de dijkgraaf en de secretaris-directeur van het Waterschap.

Vaste set aan vragen basis voor advies
Om tot zijn advies te komen, stelde Cornelissen een vaste set van vragen die waren meegegeven door de BBB. Deze gingen met name over de duiding van de verkiezingsuitslag, welke samenstelling van het dagelijks bestuur (DB) hier recht aan doet, welke overeenkomsten en verschillen er zijn en welke mogelijkheden worden er gezien voor de vorming van een nieuw DB.

Vervolg
Cornelissen adviseert verder om op korte termijn een informateur aan te wijzen en een bestuursagenda op te stellen. Hierin kunnen afspraken worden gemaakt over de manier van werken en de beoogde bestuurscultuur, alsmede over de in het advies genoemde grote opgaven voor de komende tijd. De informateur kan de totstandkoming van de bestuursagenda begeleiden.

Bespreking in openbare algemeen bestuursvergadering
Het algemeen bestuur bespreekt dit advies in een openbare vergadering, op woensdagavond 12 april vanaf 20.00 uur.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in