Op pad met de Gortdroge Wandelgids

De Provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant vragen aandacht voor de Gortdroge Wandelgids. In de unieke gids staan wandelroutes langs problemen van droogte en verdroging maar ook met innovatieve oplossingen. Waterman Menno Bentveld ontving het eerste exemplaar namens de gedeputeerden van de betrokken provincies.

Het voorwoord van de Gortdroge Wandelgids werd geschreven door Tv-presentator Harm Edens. Hij schrijft treffend: “Heerlijk lopen door de prachtige natuur die we in ons land nog hebben en ondertussen af en toe even stilstaan bij de vraag hoe we die kunnen behouden en robuuster kunnen maken in de toekomst. Hoe gaan we water beter vasthouden en opslaan, hoe kunnen we de gevolgen van klimaatverandering en het steeds extremere weer dat daarbij hoort in ons voordeel laten werken?”

Samenwerken
De intentie is om samen met waterschappen, gemeenten, de agrarische sector, natuurorganisaties maar zeker ook de inwoners aan de slag te gaan om het water op de hoge zandgronden beter vast te houden door water de ruimte te bieden. In regio’s die afhankelijk zijn van regen- en grondwater, zijn namelijk maatregelen nodig die het ‘traditionele’ waterbeheer overstijgen en zich bijvoorbeeld ook richten op het verminderen van watergebruik en aanpassingen in de ruimtelijke ordening.

Droogte raakt ons allemaal
Na een nat voorjaar is het droogteseizoen alweer begonnen. De komende weken neemt de droogteproblematiek alleen maar toe. Het klimaat verandert en dat merken we in de droogste gebieden van Nederland: de hoge zandgronden. Het grondwaterpeil daalt met grote gevolgen voor boer en burger. Voor ons allemaal dus. De oogst mislukt, huizen verzakken en ook de natuur heeft het moeilijk. Bossterfte, planten die verdwijnen en droogvallende vennen. En door gebrek aan water in de rivieren komt het goederenvervoer over water en de productieprocessen van de industrie in gevaar. Dit vraagt een versnelling van de aanpak van verdroging.

Bekijk hier de Gortdroge Wandelgids

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in