Vissievissie stopt met huren viswater Breestuk Hattem

Hengelsportvereniging Vissie Vissie zet zich in om kinderen verantwoord te leren vissen. Vissen is namelijk niet zomaar een hengeltje uitgooien en wachten totdat de dobber ondergaat. Vissen moet je leren; leren begrijpen hoe de natuur in elkaar zit en leren dit te waarderen.

Speciaal voor dit doel huurt de vereniging viswater aan het Breestuk te Hattem. Deze vijvers zouden namelijk veilig moeten zijn voor de jeugdige vissers gezien het geringe verkeer in de straten rond om de vijvers. Helaas is de visstand in dit viswater met 80% geslonken door het inpompen van bronwater.

Visie Vissie huurt de vijver van de gemeente Hattem. Sinds de start van het verhuurcontract is het waterschap weer gestart met het inpompen van bronwater voor de waterstand. De hengelsportvereniging onderhandelt al jarenlang over de gevolgen hiervan met waterschap Vallei Veluwe, echter tot nu toe zonder een bevredigend resultaat over het beheer en het welzijn van het water en het visstandsbeheer.

Door het inpompen van bronwater wordt de kwaliteit van het water verstoord. Het water is hierdoor heel helder geworden en dat trekt aalscholvers en reigers aan die de vijver leegvissen. Bovendien treedt er door het inpompen van het water een extreme algengroei op die voor het zuurstofgehalte voor plant en dier niet goed is. Op dit moment is het oppervlak van de vijver volgegroeid met planten. Het risico hiervan is dat jonge kinderen geen verschil zien tussen het omliggende gazon en het oppervlak van de vijver. Het is dan ook niet denkbeeldig dat kleine kinderen in de vaart van hun spel ongewild in het water belanden, met alle gevolgen van dien.

Vissie Vissie ziet zich door dit alles genoodzaakt het huurcontract op te zeggen. Met spijt, aldus de hengelsportvereniging, want door deze vorm van onderhoud strand een initiatief waarin zelfs buurtbewoners hebben geparticipeerd om het jeugdproject en de uitstraling van de vijvers op te waarderen.