Stichting Voor Mekaar presenteert jaarverslag

HATTEM – De stichting Voor Mekaar heeft een jaarverslag gepubliceerd waarmee ze inzicht geeft in haar activiteiten in 2022. De vrijwilligers van ‘Voor Mekaar’ geven aandacht en praktische hulp aan mede-Hattemers die daaraan behoefte hebben, bijvoorbeeld vanwege een handicap of eenzaamheid. In veel gevallen wordt de gevraagde hulp verleend over een langere periode. Aandacht, begrip, respect en vertrouwen zijn daarin belangrijke elementen.

Verleende hulp
Het aantal zorgvragers varieert per jaar. In 2022 is een stijging zichtbaar van gemiddeld 120 naar 140 zorgvragers, een verschil van 20. Er hebben zich in 2022 ook 52 nieuwe cliënten met hulpvragen aangemeld; het jaar ervoor was dat 31. Ook hier is een stijging van 20 cliënten te zien. Bij Voor Mekaar zijn aan het einde van het verslagjaar 46 gemotiveerde vrijwilligers betrokken. Zij konden in 2022 in totaal 1584 uren hulp verlenen. De coördinatoren hebben zich samen ook nog eens 1500 uur ingezet voor de stichting.

Uitgevoerde taken
De taken die de vrijwilligers uitvoeren zijn erg breed. De belangrijkste aspecten in de hulpverlening in 2022 waren:
● autovervoer
● boodschappen doen
● begeleiding naar arts, ziekenhuis e.d.
● het brengen van een bezoekje
● hulp bij administratie
● kleine huishoudelijke reparaties
● wandelen/fietsen

Hans Havinga, voorzitter van Voor Mekaar, sluit zijn voorwoord op het jaarverslag af met deze woorden: “Ik hoop dat we ook in 2023 als vrijwilligers, coördinatoren en bestuur er VoorMekaar mogen zijn. Maar vooral voor onze stadsgenoten die een beroep op ons doen. Dat zij ons als lichtpuntjes in hun leven mogen ervaren.”

Het complete jaarverslag is te vinden op de site van de Stichting Voor Mekaar.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in