Uniek rivierbosje onder Hanzeboog wordt gerooid

Dagelijks maken vele Hattemers gebruik van de Hanzeboog. Ze hebben dan een uniek uitzicht op de prachtige uiterwaarden van de IJssel. In dit landschap is spontaan een rivierbosje gegroeid. Dit bosje dat een tiental jaren bestaat, is een schuilplek voor vogels en reeën en bevers doen zich tegoed aan de jonge scheuten. Het is dus een waardevol landschapselement dat in opdracht van Rijkswaterstaat morgen gesloopt wordt.

Waarom moet dit unieke stukje landschap weg?
Het bosje is volgens Rijkswaterstaat een gevaar voor de vrije doorstroming van de rivier bij hoogwater. Rijkwaterstaat komt tot die conclusie op basis van eigen rekenmethodes en formules en de zogeheten vegetatielegger.

Foto: Wim Eikelboom – Rivierverhalen

Het bosje zou voor een opstuwend effect zorgen van 3 à 4 centimeter. ‘Zo’n bosje is op zichzelf niet bedreigend voor onze hoogwaterveiligheid. Maar wel als je bedenkt dat er honderden van dit soort bosjes zijn langs de rivieren. De optelsom ervan is het probleem. Verwijdering van dit bosje hoort bij de handhaving van de Waterwet’, stelt de omgevingsmanager van Rijkswaterstaat.

Geven bosjes echt stromingsweerstand?
Onderzoekers van Alterra hebben hun bedenkingen bij de strenge normen die Rijkswaterstaat hanteert. Alterra publiceerde in 2013 een rapport waarin zij concluderen dat struiken en bomen de doorstroming van de rivier veel minder hinderen dan Rijkswaterstaat suggereert.

Voedselbos voor de bever

Foto: Wim Eikelboom – Rivierverhalen

Rijkswaterstaat gaat volledig voorbij aan het feit dat een bosje zoals bij de Hanzeboog een voedselplek is voor de bever is. Volgens Rijkswaterstaat is: ‘In het gebied ten noorden van de spoorbrug is voldoende oeverlengte aanwezig met voedselwilgen voor de bever. Die zijn ook deels hiervoor aangelegd. We laten wel enkele stukken begroeiing staan van ongeveer 500 vierkante meter om toch nog wat dekking- en voedselmogelijkheden te handhaven.’ Daarin wordt niet meegenomen dat bevers in de buurt van dijken voor graafschade in de rivierdijk kunnen zorgen.

Broedseizoen
Omdat Rijkswaterstaat het rooien van het bosje in het broedseizoen uitvoert, heeft Wim Eikelboom een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Overijssel. Eikelboom maakt de postcast rivierverhalen en op de website daarvan is meer informatie te vinden over rivierbos. Ook staan er meer foto’s van het rivierbosje bij de Hanzeboog op deze website.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in