Blauwe Omgevingsvisie BOVI2050 gepresenteerd

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft gisteren de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050) gepresenteerd. Met deze visie in de hand gaat het waterschap samen met partners zoals gemeenten en provincies aan de slag om water te verankeren in de plannen voor onze leefomgeving.

IJsselvallei en oostflank van de Veluwe
Hattem valt in deze visie in gebied 2: De IJsselvallei en oostflank van de Veluwe. Het Apeldoorns Kanaal wordt daarin benoemd als ‘klimaatkanaal’: centrale waterbuffer en levering in droge tijden.

De visie is ontwikkeld in de geest van de nieuwe Omgevingswet en sluit daarmee aan op het kabinetsperspectief van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) waarin de noodzaak voor regionale visies benadrukt wordt. In de Blauwe Omgevingsvisie 2050 staan grote maatschappelijke thema’s zoals de klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, hervorming landbouw, natuuropgave en verstedelijking centraal. De Blauwe Omgevingsvisie biedt kansen om met deze thema’s om te gaan.

Website en Panorama Nederland Tentoonstelling
Om te inspireren hoe water een plaats kan krijgen in ruimtelijke plannen voor de leefomgeving ontwikkelde het waterschap de website www.bovi2050.nl. Dijkgraaf Tanja Klip-Martin opende gisteren de tentoonstelling Panorama Nederland. Deze tentoonstelling is ontwikkeld door het College van Rijksadviseurs en geeft een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het gedachtegoed van de BOVI2050 sluit hier naadloos bij aan. De tentoonstelling staat opgesteld tot 9 maart in het waterschapshuis van Waterschap Vallei en Veluwe. De tentoonstelling is opengesteld voor publiek op de dagen 27 februari en 4 maart tussen 12:00 en 16:00 uur. Lees er meer over op bovi2050.nl/panoramanederland.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in