Infoavond verbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal

Waterschap Vallei en Veluwe gaat de IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal tussen Hattem en Wapenveld verbeteren. Vandaag keurde het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe het voorkeursalternatief goed. Het voorkeursalternatief is het resultaat van een intensief traject met bewoners, belanghebbenden en overheidspartners.

Het plan bestaat uit het verhogen en verbreden van delen van de Kanaaldijk en/of het op sommige plekken vervangen van de bestaande damwand in het Apeldoorns Kanaal. Het is een plan op hoofdlijnen waaruit blijkt hoe de dijk de komende jaren wordt verbeterd. In de volgende fase werkt het waterschap het voorkeursalternatief in detail uit.

De IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal tussen keersluis Het Bastion en het Kloosterbos voldoet niet aan de veiligheidsnormen die het Rijk heeft vastgelegd in het Deltaprogramma. Het Deltaprogramma is erop gericht om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Om de dijken ook voor de toekomst op orde te houden, werken de waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Informatieavond
Op dinsdag 6 maart organiseert Waterschap Vallei en Veluwe een informatieavond voor bewoners en andere belangstellenden, waarin het voorkeursalternatief wordt toegelicht. De informatieavond start om 19.30 uur -inloop vanaf 19.00 uur- en vindt plaats bij Vadesto, Bleek 3.