Gemeentelijke belastingaanslagen zaterdag in Hattem op de mat

De aanslagen gemeentelijke belastingen 2019 worden zaterdag 25 januari in Hattem bezorgd.

Heb je niets ontvangen via de post? Controleer dan jouw berichtenbox van MijnOverheid. Staat hier ook niets in? Neem dan contact op met de gemeente Hattem, afdeling Belastingen via belastingen@hattem.nl of (038) 443 16 16. Je ontvangt een gecombineerd aanslagbiljet waarop -indien van toepassing- staan vermeld:

  • aanslagregels OZB
  • afvalstoffenheffing (vastrecht)
  • ledigingen restafval 2019
  • rioolheffing
  • onderhoudsrecht graf
  • WOZ-beschikking

WOZ-waarde bespreken met taxateur
Op maandag 3, dinsdag 4 en donderdag 6 februari tussen 15.00 uur en 20.00 uur tussen 15.00 uur en 20.00 uur kun je jouw WOZ-waarde persoonlijk met een taxateur bespreken. Dit is handig als je twijfelt of de vermelde WOZ-waarde wel correct is. Naar aanleiding van het gesprek met de taxateur kan de gemeente de aanslag eventueel herzien. Zo kan worden voorkomen dat je een bezwaarschrift moet schrijven. Maak een afspraak via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

Vergoeding precario vervallen
Vorig jaar heeft de gemeente via het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen inwoners en bedrijven een vergoeding gegeven voor de precariobelasting die waterbedrijf Vitens hen in rekening bracht. Deze vergoeding staat nu niet meer op het aanslagbiljet. In een beroepszaak heeft de rechter bepaald dat de gemeente geen precariobelasting mag opleggen aan Vitens. Daarmee vervalt ook deze vergoedingsregeling.

Wijzigingen op tijd melden
Het tijdig doorgeven van wijzigingen kan onjuiste aanslagen voorkomen. Als je in de loop van het jaar verhuist, moet je dit tijdig melden in het stadhuis.

Betaling/automatische incasso
Bij betaling van de aanslag vermeld je altijd het volledige aanslagnummer als betalingskenmerk. Bij automatische incasso wordt het bedrag in acht termijnen afgeschreven. Machtigingskaarten hiervoor zijn bij het aanslagbiljet bijgesloten. Als je deze vóór 21 februari instuurt wordt het bedrag van deze aanslag in termijnen afgeschreven.

Kwijtschelding
Als je weinig inkomen of vermogen hebt, kom je mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Je kunt dit aanvragen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Vraag je voor de eerste keer kwijtschelding aan? Vul dan online het kwijtscheldingsformulier in op www.hattem.nl/belastingen. Je kunt het formulier ook aanvragen bij balie Belastingen in het stadhuis. Je hoeft geen formulier in te vullen als je eerder kwijtschelding hebt gekregen en jij de gemeente toestemming hebt gegeven jouw gegevens op te vragen. Je krijgt dan automatisch bericht van de gemeente.

Kwijtschelding waterschapsbelasting
Vanaf dit jaar stopt het GBLT de samenwerking op het gebied van kwijtschelding met de gemeente Hattem. Wil je voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting in aanmerking komen? Dan moet je dit rechtstreeks bij het GBLT aanvragen.

Vragen?
Kijk voor meer informatie over bezwaar maken, een taxatieverslag aanvragen, automatische incasso en kwijtschelding op www.hattem.nl/belastingen. Een afspraak met een belastingmedewerker van de gemeente maak je via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

Digitaal
Will je de gemeentelijke aanslagen voortaan digitaal ontvangen? Aanmelden kan via www.mijn.overheid.nl

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in